Advertentie:bezoek fysiovacature.nl

Uit onderzoek van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) is gebleken dat veel ex-Covidpatiënten zich te laat melden om voor de zogenaamde Paramedische Herstelzorgregeling in aanmerking te komen. Deze regeling vergoedt de kosten voor herstelzorg -in de meeste gevallen door een fysiotherapeut- tijdelijk vanuit de basisverzekering.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Werving en selectie voor de fysiotherapeut

Klachten komen soms pas later

De reden dat patiënten zich te laat melden om voor de regeling in aanmerking te komen , zo blijkt uit het KNGF-onderzoek, is dat zij vaak denken dat de klachten vanzelf zullen verdwijnen, of doordat zij aanvankelijk geen klachten hebben die zich na enkele weken alsnog openbaren. Dat laatste toont ook het onvoorspelbare verloop van het herstel na Covid aan.

Verlengde regeling Paramedische Herstelzorg voor ex-Covidpatiënten

Minister Tamara van Ark maakte eind vorige week bekend dat de regeling Paramedische Herstelzorg voor ex-Covidpatiënten met een jaar verlengd wordt, dat patiënten 6 maanden (i.p.v. eerder 4) de tijd krijgen om zich voor hulp te melden en dat een verwijzing van een huisarts volstaat om voor een tweede termijn van zes maanden vergoede paramedische zorg in aanmerking te komen. Het KNGF, dat al enkele weken geleden pleitte voor deze aanpassingen, is verheugd dat de regeling nu verruimd is.

Relatief veel jonge ex Covid patiënten in behandeling

Het KNGF-onderzoeksrapport dat is gebaseerd op cijfers uit de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) en een enquête onder ruim 1900 fysiotherapeuten, toont aan dat de zorg voor (ex) Covid patiënten zich -juist nu de ziekenhuizen steeds minder worden belast- massaal verplaatst naar de fysiotherapiepraktijken. De toename van het aantal door fysiotherapeuten behandelde patiënten (inmiddels meer dan 70.000) is het grootst in de leeftijdscategorie 50-59 jaar. Echter, ook jongere leeftijdscategorieën houden na een Covid-infectie last van (vaak ernstige) klachten en zijn daarvoor onder behandeling bij een fysiotherapeut. Zij maken ongeveer 20% van het totaal uit. Gemeten over alle leeftijdscategorieën is de verdeling man-vrouw, 64-36%.

De totale tijd die ex-Covidpatienten bij fysiotherapeuten in behandeling zijn kan bij een gemiddelde van ongeveer 140 dagen, oplopen tot ruim 200 dagen. Daarbij is vaak sprake van een behandelfrequentie van twee keer per week.

De meeste patiënten (64%) die worden behandeld door een fysiotherapeut hebben thuis een Covid-infectie doorgemaakt.

Grafiek uit het onderzoeksrapport van het KNGF

Voorlopig nog wel even druk bij de fysiotherapeut

‘De drukte op IC’s verplaatst zich nu duidelijk naar de fysiotherapiepraktijken. Dat betekent dat heel veel praktijken het druk hebben. Die druk zal voorlopig zeker niet afnemen, want bij elke meting die we doen, lopen de aantallen patiënten, de behandelduur en de behandelfrequentie op. Het helpt daarbij niet dat nog teveel patiënten niet weten dat fysiotherapie bij Covidherstelzorg wordt vergoed. Ik vertrouw er daarom graag op dat huisartsen en medisch specialisten zichzelf en hun patiënten goed informeren over deze regeling, zodat deze patiënten op tijd de zorg krijgen die ze absoluut nodig hebben.’, aldus KNGF-voorzitter Guido van Woerkom.

Download het rapport

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl
BRONKNGF
Vorig artikelVergoeding paramedische herstelzorg een jaar langer mogelijk vanuit basispakket
Volgend artikelFit4Surgery: snel herstel en minder complicaties na operatie