Evaluatie van kansrijke beweegprogramma’s

De Impuls Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) is een tijdelijke stimulerings-regeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In het kader van NASB worden gemeenten gesubsidieerd om effectieve en/of kansrijke beweeg-programma’s in te zetten om hun bevolking tot meer bewegen te stimuleren. Begin 2008 heeft het NIVEL met subsidie van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) een overzicht met bewezen effectieve en/of kansrijke programma’s gemaakt als hulpmiddel voor gemeenten om een beweegprogramma te kiezen.
Om het overzicht van beweegprogramma’s praktisch bruikbaar en up to date te houden dient regelmatig een nieuw overzicht te worden gemaakt. In 2009 werd een eerste update uitgevoerd en in 2010 een tweede. Hierbij werd opnieuw een oproep geplaatst om beweegprogramma’s aan te melden en werd aan programma-eigenaren van programma’s die in 2008 en/of 2009 reeds op het overzicht stonden gevraagd naar nieuwe ontwik-kelingen binnen hun programma. NISB maakt op grond van de resultaten van deze update een vernieuwd overzicht van beweegprogramma’s voor gemeenten dat via de website openbaar zal worden gemaakt (www.nasb.nl).

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Werving en selectie voor de fysiotherapeut

In dit rapport worden de resultaten van de update van 2010 gepresenteerd. Voor de lezers die een snelle indruk willen hebben van de belangrijkste resultaten zonder daarbij de gehanteerde beoordelingsmethode te willen lezen is de samenvatting voldoende. Voor een beschrijving van de achtergrond, de opzet van het onderzoek en de methode van beoordeling van beweegprogramma’s, alle resultaten in tabellen, de discussie en de aanbevelingen wordt verwezen naar het rapport en de bijlagen.

Download het rapport in PDF

Bron: NIVEL

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl
Vorig artikelSterfte door hartinfarct in 25 jaar met 80% gedaald
Volgend artikelErvaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraar