Europese beroepserkenning in beweging

Mensen die hun beroep in een ander EU-land willen uitoefenen, kunnen bij een Nationaal Contactpunt voor Beroepserkenning (NCP) terecht voor informatie. Als het beroep niet vrij toegankelijk is, verwijst het NCP door naar de juiste bevoegde autoriteit en geeft informatie over procedures om erkenning aan te vragen.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Werving en selectie voor de fysiotherapeut

In Nederland is het NCP gevestigd bij de Nuffic. De Nuffic werkt hierin samen met de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Beroepserkenning heeft betrekking op beroepen die vallen onder de Europese Richtlijn 2005/36/EC. Dit zijn de zogenaamde gereglementeerde beroepen, zoals arts, architect of leraar, waarvoor een specifiek diploma vereist is.

Stroomlijning richtlijn

De Europese Commissie is de laatste jaren bezig om de informatie en procedures rond deze weinig bekende richtlijn te verbeteren. In een recent voorstel is bijvoorbeeld een ontsnappingsmogelijkheid om geen erkenning te verlenen uit de richtlijn geschrapt. Soms wordt namelijk beroepservaring vereist terwijl dat eigenlijk niet nodig is.

Europese beroepskaart

Daarnaast loopt er een project om te komen tot een Europese beroepskaart, waarin opleiding en werkervaring kunnen worden vastgelegd. In eerste instantie zal deze beschikbaar worden gesteld voor de beroepen van ingenieur, arts en fysiotherapeut.

Begin mei, tijdens de jaarlijkse NCP-meeting, bleek eens te meer dat de meeste lidstaten wel inzien dat de Europese Richtlijn voor beroepserkenning voor verbetering vatbaar is. Men is echter beducht voor het optuigen van allerlei onhandelbare administratieve structuren. Dat zou de vlotte erkenning van diploma’s in de praktijk weinig helpen.

Bron: Nuffic

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl
Vorig artikelPatiënten minder positief over afhandeling klachten dan artsen
Volgend artikelMinister Schippers start permanente e-Health monitor