Erasmus MC en LUMC werken samen in orthopedie

De afdelingen Orthopaedie van het Erasmus MC en het LUMC werken met ingang van januari 2014 samen op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding. Hierdoor wordt verdere specialisatie mogelijk, neemt de kwaliteit van de patiëntenzorg toe en sluiten onderwijs en onderzoek beter op elkaar aan. De samenwerking past binnen de Medical Delta, het samenwerkingsverband van de twee UMC’s en de universiteiten van Delft, Rotterdam en Leiden.

- tekst gaat verder na deze advertentie -
gratis cv check voor de fysiotherapeut

De afdelingen Orthopaedie van het Erasmus MC en het LUMC werken met ingang van januari 2014 samen op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding. Hierdoor wordt verdere specialisatie mogelijk, neemt de kwaliteit van de patiëntenzorg toe en sluiten onderwijs en onderzoek beter op elkaar aan. De samenwerking past binnen de Medical Delta, het samenwerkingsverband van de twee UMC’s en de universiteiten van Delft, Rotterdam en Leiden.

In de patiëntenzorg vullen de afdelingen Orthopaedie uit Rotterdam en Leiden elkaar grotendeels aan. De afdelingen bieden beide verschillende soorten topreferente zorg, oftewel zorg waar andere ziekenhuizen voor doorverwijzen. Het LUMC levert uitstekende zorg op het gebied van oncologie (bot- en wekedelentumoren), zenuwletsel, reumachirurgie, wervelkolom-orthopedie en algemene kinderorthopedie. Het Erasmus MC blinkt uit in kinderorthopedie (waaronder het klompvoetcentrum), wervelkolomorthopedie, complexe plaatsing en vervanging van protheses, en (sport)traumatologie.

De twee universitaire medische centra hebben onderling afspraken gemaakt over het doorverwijzen van patiënten op deelgebieden van de orthopedie. Uitgangspunt is dat de orthopedische behandeling wordt uitgevoerd in het centrum met de meeste expertise in dit deelgebied, om zo een optimale kwaliteit van zorg voor de patiënt te garanderen. Omdat de afdelingen dezelfde protocollen voor diagnostiek en behandeling hanteren, kan de patiënt voortaan kiezen in welk centrum de nacontroles plaatsvinden.

Zo verwijst het LUMC kinderen met scoliose – een verkromming van de wervelkolom – zonder bekende oorzaak voortaan door naar het Erasmus MC voor operaties. Het aanmeten van een scoliosebrace, een soort corset om de rug, wordt nog wel voortgezet in het LUMC. Beide centra blijven actief op het gebied van wervelkolomchirurgie en voeren hierbij vaker samen operaties uit. Een andere afspraak is dat het Erasmus MC patiënten met kwaadaardige bot- en wekedelentumoren doorverwijst naar het LUMC. Bij aandoeningen aan de schouder of elleboog richt het LUMC zich vooral op het plaatsen van protheses en het Erasmus MC op kijkoperaties voor de gewrichten.

Ook op het gebied van wetenschappelijk onderzoek vullen de afdelingen Orthopaedie elkaar aan. Het LUMC richt zich vooral op technisch en epidemiologisch onderzoek naar implantaten. Het Erasmus MC doet vooral biologisch onderzoek, bijvoorbeeld naar kraakbeen.

Als gevolg van de samenwerking kan het onderwijs aan studenten Geneeskunde, paramedici en gespecialiseerde verpleegkundigen voortaan afgestemd worden op de aandachtsgebieden van het betreffende centrum. Bovendien kunnen artsen in opleiding tot orthopedisch chirurg tijdens de opleiding deelstages in beide centra volgen. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs en de patiëntenzorg ten goede.

De afdelingen gaan ook samen mede invulling geven aan het onderwijs over het bewegingsapparaat in het curriculum van de nieuwe opleiding Klinische Technologie aan de TU Delft. In deze opleiding leveren het LUMC en het Erasmus MC de expertise op het gebied van de geneeskunde.

Over Medical Delta

Zuid-Holland herbergt drie universiteiten (Rotterdam, Leiden en TU Delft) en twee universitair medische centra (LUMC en Erasmus MC). Deze vijf kennisinstellingen profiteren in de Medical Delta samen met hun overheden en bioscience parken optimaal van elkaars gezamenlijke en aanvullende expertise op het gebied van bioscience, gezondheidszorg en medische technologie. De bundeling van krachten van de Zuid-Hollandse universiteiten, universitair medische centra en bedrijven biedt kansen om nationaal en internationaal vooruit te lopen en behoeften en ideeën om te zetten in een betere zorg en economische groei.

Bron: Erasmus MC

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl