Einde spagaat voor de fysiotherapeut

Fysiotherapeuten mogen niet op dezelfde dag een diagnose stellen bij een patiënt en deze direct behandelen. Dat heeft de KNGF, de brancheorganisatie voor fysiotherapeuten, in 2006 afgesproken met huisartsen, politiek en zorgverzekeraars. In de praktijk is de afspraak onwerkbaar en behandelt de fysiotherapeut wel op dezelfde dag. Hij betaalt dit uit eigen zak of is gedwongen te frauderen.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Werving en selectie voor de fysiotherapeut

Onwerkbaar

Fysiotherapeuten worden nu beperkt door een administratieve maatregel. Vanuit het KNGF zijn er sinds 2010 veel pogingen ondernomen richting zorgverzekeraars om deze maatregel te schrappen, maar tot op de dag vandaag is het niet gelukt.

Reactie Zorgautoriteit

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vertelde ons twee weken geleden in een schriftelijke reactie het volgende: “Wij staan open voor een aanpassing, maar dat willen we getoetst hebben bij betrokken organisaties zoals Zorgverzekeraars Nederland, de Consumentenbond en de NPCF om te weten wat hun standpunten zijn om een goede weging te kunnen maken. We hebben nu nog niet alle inhoudelijke reacties. We willen een gesprek aangaan om te kijken wat een oplossing zou kunnen zijn.”

Reacties

Kassa ging op pad en vroeg om een reactie van Zorgverzekeraars Nederland, de Consumentenbond en de NPCF. De NPCF zegt: “De NZa heeft ons inderdaad per brief gevraagd hoe wij daar tegenaan kijken. Wat ons betreft mag die regel worden afgeschaft.” Ook de Consumentenbond ging akkoord met het afschaffen van de maatregel. “De Consumentenbond kan zich erin vinden dat de bepaling wordt aangepast, zodat het mogelijk wordt om zowel de intake als een eerste zitting op één dag bij één patiënt in rekening te kunnen brengen. De Consumentenbond vindt het in het belang van de patiënt dat direct na de screening/intake/het onderzoek de mogelijkheid bestaat om de eerste reguliere zitting hier meteen op te laten volgen. Dit uiteraard in goed overleg met de patiënt, maar indien hierover overeenstemming tussen behandelaar en patiënt bestaat is het niet in het belang van de patiënt de behandeling niet op één en dezelfde dag te kunnen doen op grond van administratieve redenen. De tussenperiode van twee uur is in ogen van de Consumentenbond ook voor herziening vatbaar. De twee behandelingen zouden elkaar (wederom in goed overleg) allicht idealiter direct opvolgen. Dit zou wat de Consumentenbond betreft dan ook tot de mogelijkheden moeten behoren. Het spreekt voor zich dat wel voorkomen moet worden dat misbruik van de situatie wordt gemaakt. Wat de Consumentenbond betreft is het daarom van cruciaal belang dat het voor de patiënt duidelijk moet zijn wat de twee behandelingen inhouden en dat de twee behandelingen apart worden gedeclareerd. Zodoende is het van belang dat de fysiotherapeut de patiënt hierover voorlicht en moet het eenduidig en controleerbaar op de declaratieoverzichten van de patiënt terug te vinden zijn dat er twee prestaties in rekening zijn gebracht, namelijk de intake en de eerste zitting.”

Zorgverzekeraars Nederland

ZN, die tot nu toe niet akkoord ging met het aanpassen van deze ‘onwerkbare’ administratieve maatregel, zegt nu: “Waarom kan deze regel niet aangepast worden? Dit is voor de fysiotherapeuten al sinds jaar en dag een onwerkbare situatie en de patiënten zijn de dupe! De regel dat screenen/onderzoeken en behandelen door de fysiotherapeut op eenzelfde dag niet vergoed mag worden komt van de NZa. Die is er niet gekomen om de patiënt te pesten, maar juist om hem te beschermen en te waarborgen dat beide zaken goed gebeuren en er niet dubbel voor betaald wordt. Als het medisch noodzakelijk is kunnen beide zaken nu ook al op een dag plaatsvinden. Zorgverzekeraars staan ervoor open om deze bepaling te laten vallen en die waarborgen op een andere manier te regelen, maar dat kan wat ons betreft niet meer voor het komend jaar. Wijzigingen moeten elk jaar vóór 1 juli door de NZa zijn vastgesteld. Die periode hebben zorgverzekeraars nodig om het te kunnen meenemen in de contractafspraken. Alle veranderingen moeten ook verwerkt worden in de polisvoorwaarden en de automatiseringssystemen. Dat gaat voor 2015 niet meer lukken, maar voor 2016 wordt het wat ons betreft geregeld.”

Afschaffing

De NZa bevestigt dat de regel uiterlijk op 1 januari 2016 afgeschaft zal gaan worden. De bond voor fysiotherapeuten  (KNGF) gaat in gesprek met de NZa om de maatregel een jaar eerder, op 1 januari 2015, van tafel te krijgen.

Bron: Kassa (Vara)

NB. De uitzending staat ook op deze pagina. Benader je FysioForum via een mobiele browser, zet dan onderaan deze pagina de desktop-versie aan om de video te kunnen bekijken.

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl
Vorig artikelMorgen bij Kassa: “Fraude in de wereld van de fysiotherapie”
Volgend artikel‘Werken draagt bij aan herstel rug’

1 REACTIE

  1. Uit kwaliteitsoogpunt deed ik in mijn praktijk zonder contracten altijd al alles op een dag in een sessie van een uur. De patiënt kreeg slechts de restitutie voor screening, intake en onderzoek OF de eerste behandeling vergoed. Beide op de rekening zetten had geen zin. Nu wordt dat eindelijk beter, hoewel ik niet hoop dat we moeten wachten tot 2016. Ik ga het nu al proberen. Kijken of en hoe de zorgverzekeraars dit gaan oppakken. Wat mij betreft zijn we er nog niet, de volgende stap zou moeten zijn meer in rekening te mogen brengen bij geplande langere behandeling. Dus gewoon 2 behandelingen per dag als je 60 minuten per afspraak reserveert ( of 1,5 bij 45 minuten ) Ik reserveer bijna altijd 60 minuten omdat het volgens mij bij mijn gecompliceerde patiëntenpopulatie veel effectiever is.

Comments are closed.