De ontwikkelingen op het gebied van online zorgoplossingen gaan razendsnel, maar hoe zit het met de adoptie in de markt voor e-health en blended care? HealthTrain, van onder andere MijnZorgApp en Huiswerkoefeningen.nl heeft het gebruik van haar apps in een jaar tijd zien verdubbelen.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Uitzendbureau voor de fysiotherapeut

Ook zorgverzekeraars hebben door corona ingezien, dat de toepassing van digitale tools, veel kan bijdragen aan het aanbieden van de juiste zorg op de juiste plek. Om fysiotherapeuten te informeren en meer vertrouwd te laten worden met blended care, heeft HealthTrain een interessant e-magazine uitgebracht. Voor dit magazine is aan een aantal bekende personen in de zorg de vraag gesteld of de zorg nog om e-health heen kan? De verhalen die dit heeft opgeleverd kun je lezen in het e-magazine.

Lees nu het HealthTrain e-magazine

Samen voor de toekomst van de zorg

Volgens Jelle Jouwsma, directeur van HealthTrain kunnen wij in de zorg niet meer om digitalisering heen.

Jelle Jouwsma: “Ons leven is de laatste tientallen jaren in een digitale stroomversnelling terechtgekomen. Dat verandert ook de zorg. Of we het nu leuk vinden of niet, e-health en blended care gaan een steeds belangrijkere rol in de zorg spelen. Om de zorg betaalbaar te houden, kunnen we niet anders. Dat betekent niet dat de zorg kil en zakelijk wordt. De kunst is juist om de zo belangrijke menselijke kant van de zorg te behouden door digitalisering toe te passen om op deze manier stroperige processen effectiever te maken.”

“Als we in de toekomst de kwaliteit van de zorg willen borgen, dan is een andere inrichting van onze zorgprocessen en -trajecten cruciaal. Sinds 2011 werk ik mee aan het beschikbaar stellen en verbeteren van digitale middelen die een rol spelen bij het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. Kijkend naar digitalisering is er vorig jaar een kentering gekomen, toen de noodzaak hoog was. Inmiddels zijn niet alleen de cliënten en de zorgprofessionals, maar ook de zorgverzekeraars en de politiek zich ervan bewust geworden dat digitale oplossingen een vaste rol spelen in de zorg.”

Conclusies uit beschikbare data

HealthTrain ziet deze kentering goed terug in de cijfers omtrent het gebruik van hun zorgapps. Zo is MijnZorgApp inmiddels bijna een miljoen keer gedownload! Het gebruik ervan levert een schat aan waardevolle informatie op. In het e-magazine is Ted Doomen, operationeel directeur van HealthTrain, aan het woord over de conclusies die er getrokken kunnen worden uit deze beschikbare data. Zo blijkt dat de functionaliteit ‘afspraak verzetten’ in de app voor een enorme kostenbesparing heeft gezorgd bij praktijken die deze functie gebruiken.

Kwaliteit van zorg borgen

In een interview voor het HealthTrain e-magazine geeft Gerard Boschman, directeur Intramed aan dat steeds meer Intramed klanten (deels) blended gaan werken. Hij is ervan overtuigd dat dit kan helpen om de kwaliteit van zorg ook in de toekomst te borgen. De e-health oplossingen van Intramed en MijnZorgApp worden inmiddels door meer dan 40% van de fysiotherapiepraktijken gebruikt. Ook andere eerstelijns zorgverleners maken steeds actiever gebruik van de online mogelijkheden.

Gerard Boschman: “Het doet me goed om te zien dat de zorgmarkt nu ook echt de noodzaak inziet van blended zorg. Door online tools goed in te zetten kan dat een fysiotherapiepraktijk ook een flinke kostenbesparing opleveren. Zo zijn er afgelopen jaar zo’n 8500 afspraken verzet in MijnZorgApp door slechts een beperkt aantal praktijken. Elke keer als er online een afspraak wordt verzet, scheelt dat een telefoontje. Voor kleinere praktijken die het moeten doen zonder ondersteuning aan de telefoon levert dit nog een extra voordeel op. Door het online verzetten, hoeft de behandeling minder vaak onderbroken te worden. Dat wordt bijzonder gewaardeerd door de cliënten.”

In gesprek met Caroeline Stevens, zorginkoper Zilveren Kruis

In het e-magazine staat ook een interview met Caroeline Stevens, Zorginhoudelijk Adviseur Paramedie Zilveren Kruis. Zij is van mening dat blended care de substitutie van de zorg verder gaat helpen. Een belangrijke pijler voor Zilveren Kruis.

Caroeline Stevens: “Blended care is geen toekomstmuziek, we zitten er al middenin. Blended care gaat een nog prominentere rol innemen in het zorglandschap, daar ben ik van overtuigd. De kans is dan ook groot dat e-health wordt opgenomen in ons inkoopbeleid.”

Blended care geïntegreerd in het onderwijs

Niet alleen zorgverzekeraars zien de toegevoegde waarde van blended care in. Ook opleidingsinstituten en wetenschappers zijn zich ervan bewust dat digitalisering een vast onderdeel van de zorg dient te zijn. Dr. Henri Kiers, directeur Hogeschool Utrecht en voorzitter Stichting Keurmerk Fysiotherapie geeft in het e-magazine zijn visie op de meerwaarde die de combinatie fysieke en online zorg heeft.

Henri: “Ik zie blended care als een prachtige kans om onze zorg een stap verder te brengen en te verbeteren. De combinatie tussen fysieke en online zorg heeft een absolute meerwaarde. Daarom zijn we op Hogeschool Utrecht al gestart met het integreren van e-health in de curricula van alle paramedische opleidingen zodat straks alle afgestudeerden al gewend zijn om ‘blended’ te werken. Er moet echter in het werkveld zelf nog een balans gevonden worden tussen de oude en de nieuwe manier van werken.” 

Uit het promotieonderzoek van Mark van Tilburg van dezelfde hogeschool komt naar voren dat cliënten meer betrokken zijn bij hun herstelproces door blended te werken.

Mark van Tilburg: “De ervaringen van fysiotherapeuten en cliënten zijn overwegend positief. Fysiotherapeuten vertelden dat het aanbieden van de app met de verschillende modules de eigen regie van cliënten lijkt te bevorderen. Cliënten zijn meer betrokken bij hun eigen herstelproces, in plaats van dat ze passief een behandeling volgen. Dat past natuurlijk mooi bij de verschuiving die we willen bewerkstelligen op het gebied van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag.”

Inspiratie om meer blended te werken

In het e-magazine lees je tevens de ervaring van praktijkeigenaar Dr. Wim Hullegie, fysiotherapeut bij Hullegie & Richter Fysiotherapie en directie-adviseur FysioHolland. Wim merkt dat zowel zijn cliënten als hijzelf er steeds enthousiaster over worden naarmate de digitale tools vaker worden ingezet. Ook is er een cliënt aan het woord die MijnZorgApp dagelijks ter ondersteuning gebruikt in haar revalidatietraject. Laat het e-magazine een mooie inspiratie voor je zijn om meer vertrouwd te raken met blended care. Want: digitalisering in de zorg is niet morgen maar vandaag!

FysioForum aanbieding op HealthTrain e-learning ‘Praktijk Online

Het toepassen van ‘blended care’ gaat niet vanzelf. Het is van belang dat je ervaring opdoet met deze manier van werken. HealthTrain heeft een e-learning ontwikkeld om therapeuten hierin te ondersteunen. Je leert tijdens deze e-learning om op de juiste manier online zorg te kunnen verlenen. Vanuit het SKF EN KNGF wordt deze e-learning ondersteund door er 18 accreditatiepunten aan toe te kennen. Vanuit FysioForum krijg je nu ook nog eens 15% korting. Kijk voor meer informatie en om je aan te melden op via deze pagina.

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl