De fysiotherapeut heeft wel degelijk een positie in de markt

Steeds vaker hoor ik mijn collega’s mopperen dat de zorgverzekeraar alles bepaald zonder dat wij als therapeuten inspraak hebben. Er is geen sprake van marktwerking in de zorg en bij de invoering van de fysiotherapie binnen de zorgmarkt heeft de minister de regie rol van de zorgmarkt in handen van de zorgverzekeraar gegeven, tenminste dat is de mening van veel van onze collega’s.

Collega’s u heeft gelijk. De start van de zorgmarkt was een ongelijke, zoals het hierboven beschreven is. Maar geloof me een start zegt niets over het verloop van de wedstrijd! Toegegeven de zorgverzekeraar heeft een voorsprong  bij de start maar de andere twee deelnemers in die markt krijgen voldoende kansen om terug te vechten. De twee andere spelers zijn natuurlijk de patiënten (verenigingen) en de zorgverleners. Helaas zijn wij zorgverleners alleen  gewend om te vechten voor de gezondheid van onze patiënten. Nu de zorg een markt aan het worden is zal de zorgverlener moeten leren vechten voor zijn eigen positie binnen het stelsel. Dit vraagt ons om een mentaliteits-ommezwaai. In het verleden waren we als KNGF en als leden erg intrinsiek gericht (waren alleen maar met verdieping, kwaliteit en ethiek bezig) maar in deze markt zullen we ons natuurlijk ook naar buiten moeten tonen…

Collega’s en het KNGF wordt u zelf bewust van de plaats welke wij als beroepsgroep innemen binnen deze ontwikkelende zorgmarkt! Denkt u nu nog steeds dat u alleen een zorgproduct verkoopt en dit het enige product is waar wij door de zorgverzekeraar op afgerekend worden? Wordt dan nu wakker want wij als groep van 18.000 fysiotherapeuten zijn vergeten dat wij onze invloed op de patiënt niet alleen kunnen richten op het lichamelijk gezond maken van de patiënt maar we kunnen klanten ook adviseren! Met adviseren doel ik nu niet direct op advies voor een gezonde lifestyle et cetera, maar ik bedoel nu meer het advies aan de patiënt over wat de patiënt. naar de toekomst mag verwachten qua klachten maar ook hoe hij zich daarvoor moet/kan indekken door het afsluiten van een goede zorgpolis.

Door onze intensieve en vaak vertrouwelijke contact met onze patiënten worden wij als vertrouwenspersonen gezien en zullen adviezen van ons, aangaande het afsluiten van juiste polissen , door de patiënt als zeer serieus ervaren. Uit eigen ervaring weet ik dat meer dan 70% van de door mij eind 2011 gegeven adviezen aangaande het afsluiten van correcte polissen is opgevolgd. Als U dit inziet dan weet u ook dat wij als groep een zeer machtig wapen in handen hebben. De zorgverzekeraar weet heel goed dat wij die kracht hebben, helaas is gebleken dat in het verleden het KNGF geen gebruik gemaakt heeft van onze kracht. Op dit moment in het ontstane onderhandelings-vacuüm met de zorgverzekeraar, de Zorgverzekeraar onderhandelt immers niet met ons, kunnen wij moeilijk onze marketingkracht vermarkten naar de Zorgverzekeraar toe.
Om die reden roep ik op:

Het KNGF

Stel nu de voorwaarden op waaraan een goede polis aan moet voldoen voor de contracten in 2013. Denk daarbij aan zaken als; geen selectie bij aanname patiënt, het door de patiënt en het kunnen inkopen van onbeperkte fysiotherapeutische zorg. Dit zijn twee NMa proof criteria aangezien ze in het belang van de klant zijn.
Aan het einde van het jaar voert het KNGF een duidelijke publiciteitscampagne met pagina grote advertenties in alle landelijke kranten waarin wij als beroepsgroep een advies aan de klanten geven welke polissen men wel en welke men niet af moet sluiten.

De Fysiotherapeut

Gedurende het gehele jaar bereid u de patiënten voor dat men vanaf midden November de kranten in de gaten moet houden aangezien daarin de adviezen te lezen zijn welke polissen voor het volgende jaar aan te bevelen zijn. Ook kan u overwegen de klant u te laten bellen waarbij u dan mondeling uw klant adviseert. Ook kunnen we als collega’s plaatselijk of regionaal deze advertenties op eigen kosten in de lokale weekbladen plaatsen. Het KNGF levert de lay-out aan en wij kunnen onze namen in de regionale advertentie plaatsen .

Op deze wijze bereiken we twee zaken:

 1. De kans dat de klant zich in 2013 beter verzekert is vergroot hierdoor.
 2. De Zorgverzekeraar wordt er op gewezen dat wij klant keuzes kunnen beïnvloeden. Wanneer de Zorgverzekeraar er van doordrongen is dat wij invloed hebben dan vertaald zich dit automatisch in een aangepast contract voor 2014.

Maar ik weet zeker dat de Zorgverzekeraar geen klanten wil verliezen en rekening gaat houden met de fysiotherapeut als speler in de markt waarmee rekening moet worden gehouden.

Stop dus met mopperen en vecht voor uw positie aan de onderhandelingstafel!

bezoek fysiovacature.nl

50 REACTIES

  • Hallo Henk,

   Toch maar weer even reageren op jouw idee. Op zich niet onlogisch maar hoe zie je dit voor je waar in Nederland de verzekeringsmarkt inmiddels zodanig verkleind is dat je nog maar kan spreken van een vijftal grote clubs die de voorwaarden jaarlijks schrijven? Gericht op het maken van winst en niet meer gericht op het verkopen van een goed product aan hun clienten ( onze patienten)?
   Jij hebt het over een aantal voorwaarden waaraan een polis moet voldoen,waar wij patienten, over informeren…je begrijpt natuurlijk wel dat clienten daar steeds forser extra voor zullen moeten gaan betalen… Niets gaat voor niets en daarbij moeten we eerst afwachten wat de verzekeraars nu weer van plan zullen zijn of zullen bedenken om de polissen verder uit te kleden… De invloed waar jij het over hebt is dus een invloed waarbij wij ” afhankelijk” zijn van wat anderen zullen bedenken en doen! Hoe kan je stromen sturen als je ze met goed fatsoen nergens heen kunt sturen ? Of als er 1 of 2 polissen zouden zijn die wel die voorwaarden bieden voor een redelijk verzekeringdbedrag en wij advisenen patienten deze polis en masse en zij volgen dit advies om daarheen te gaan. Hoe lang denk je dan dat die polis overeind zal blijven? Ik ben zeer benieuwd naar jouw antwoorden of ideeen hierover. We weten inmiddels allemaal dat het KNGF niet erg pro- actief is. Zij hadden allang het voortouw kunnen nemen in de ontwikkeling die we al jaren hebben kunnen zien aankomen. Ik zou zeggen: laat alle fysiotherapeuten  uit de droom stappen er is geen enkele andere macht die onze positie zal kunnen verbeteren en zeker ook het werkplezier zal kunnen verbeteren, zodat we met het werkelijke vak bezig kunnen zijn dan: onafhankelijk durven worden van verzekeraars… allemaal….In 1 keer…. Gedragen door een beroepsvereniging die uitlegt waarom grenzen bereikt zijn… Want dat ze bereikt zijn en dat de fysiotherapeut als professional nog nauwelijks enige armslag heeft als het gaat om de werkelijke noodzakelijke zorg kunnen geven….is toch dagelijkse kost inmiddels! Laten we dat uitdragen en kiezen.  Vliegen met gekortwiekte vleugels gaat echt uiteindelijk niet…ook bij fysiotherapeuten niet aks je het probeert, crash je geheid uiteindelijk!
   Het KNGF zegt verdeeld te zijn door verschillende belangen van diverse fysiotherapeuten groepen, zo schreven ze mij onlangs. Heeft dan nog niemand verzonnen dat het, als een beroepsvereniging dit soort dingen zegt, hoog tijd is voor een nieuwe club voor vrij gevestigde fysiotherapie praktijken? 
   Onafhankelijke fysiotherapie, vakwerk, aandacht en tijd voor de patient daar sta je voor.       Staan voor wat de patient nodig heeft. Fysiotherapie is goede, goedkope zorg die veel, vaak dure zorg kan voorkomen. Vanuit die onafhankelijkheid zal dan de verzekeraar onze diensten in kunnen kopen. Dat verschuift het landschap. Want ze komen vooralsnog compleet om in de administratieve effecten van deze keuze… Zij beslissen nu alles eenzijdig… De laatste nieuwsbrief van VECOZO gezien, over de COV check? Alsof er al niet genoeg handmatig ingevoerd hoeft te worden in de computer, mogen wij vanaf 13 juli a.s weer helemaal handmatig alle adresgegevens gaan invoeren, onder het mom van privacy… Ondertussen lepelt ACHMEA jouw computer lerg en mogen wij emailadressen van patienten aan hen verstrekken om ze te kunnen bevragen over onze kwaliteit….
   Wanneer zijn onze grenzen bereikt en maken de zelfstandige praktijken zich nu ook onafhankelijk en vinden zij elkaar daarin? Blijf ik mij afvragen….
   Het kind wordt nu met het waswater weggespoeld… we voelen het, we zien het en we horen het….

   • Beste Kees,

    Ik ben maar zo vrij om een reactie te geven op jouw bijdrage.
    Er is nog ruimte genoeg voor Nederlanders om vooral een AV-keuze te maken.
    Reclame en anti-reclame kunnen ingezet worden om te bezien of hiermee voor ons positieve sturing gegeven kan worden.

    Ik zie de NMA-boete al voor ons KNGF indien zij onze leden massaal adviseert geen overeenkomsten meer te tekenen.

    Dat het aantal praktijken zonder overeenkomst slechts een handvol is op meer dan 17.000 extramuraal werkzame fysiotherapeuten zegt genoeg en wordt zichtbaar in het spagaat-beleid van ons KNGF.

    Met collegiale groeten,
    Peter van der Salm.

    • Hallo Kees en Peter,

     Ik denk dat Peter correct antwoord. Wij hebben wel degelijk invloed op de markt en ongeacht of we nu afspraken maken met zorgverzekeraars of niet, patienten stromen kunnen wij altijd sturen naar de polissen die de patient en ons het meest sympathiek zijn.
     Kees ik kan me in veel van jou andere woorden vinden en natuurlijk ben ik het met je eens dat het KNGF niet pro actief is. Maar met onze nieuwe voorzitter Eke Zijlstra is er een nieuw tijdperk aangetreden, dus geef ik de nieuwe voorzitter de tijd om orde op zaken te stellen binnen het kantoor en de organisatie. Ik sta niet graag in zijn schoenen want er zullen radicale veranderingen moeten komen binnen het KNGF en daar bij is het van belang dat wij als leden de voorzitter informeren over wat er gaande is. Dat moet je rechtstreeks doen want binnen de KNGF zitten veel te veel filters voordat het bij de top doordringt., Dus wat let je om jou grieven over het KNGF bij de voorzitter te melden?
     Overigens het niet tekenen van de contracten is een utopie, daar zijn wij als beroepsgroep veel te grote angsthazen voor, en zeker moet de KNGF dit niet oproepen. Dat geld wat er dan aan de NMa betaald moet worden kun je beter in reclame campagnes steken die ik aan het einde van het jaar wil organiseren en waarin ik goede en slechte polissen met naam en toenaam wil noemen.
     O ja , niet tekenen is alleen weggelegd voor mensen die in niche markten werken en geen medewerkers aan het werk moeten houden. Helaas zijn dat er maar weinigen en vandaar dat bijna iedereen een contract moet hebben om te overleven. ( helaas )

     Mvg
     Henk

     • Beste Henk,

      Wij zijn allen angsthazen voor het niet-tekenen?
      Hiermee doe je volgens mij je eigen beroepsgroep ernstig tekort.
      Al die extramuraal werkende fysiotherapeuten met overeenkomsten zijn over het algemeen helemaal niet bang maar veel te goede ondernemers.
      Die zien vanuit economische motieven veel te goed het huidige nadeel van niet-tekenen.
      Zorgverzekeraasrs hebben bij ons de bodem nog bereikt met overeenkomsten tegen een te hoge kostenlast en een te laag tarief.
      Als dat punt bereikt is, zul je zien hoeveel collega’s er niet meer tekenen.

      Met collegiale groetn,
      Peter van der Salm.

     • Hallo Peter,

      Ja we zijn angsthazen en absoluut geen ondernemers. Welke fysiotherapeut kent zijn kostprijs van zijn product, wie berekend zijn ROI, wie heeft wekelijks management updates? Ik weet bijna zeker dat er geen 100 collega’s dit weten. Is ook begrijpelijk want wij zijn er niet voor geschoold.
      Wij tekenen nog steeds maar realiseren niet dat niet tekenen eigenlijk nog maar kort een optie zal zijn. Wanneer de zorgplicht wegvalt is niet tekenen geen optie meer.
      Maar niet tekenen heeft alleen zin als we het allen doen.
      Ik doe onze beroepsgroep tekort wanneer ik zou zeggen dat wij geen kwaliteit leveren en dat ik het begrijp dat zorgverzekeraars ons moeten gaan auditeren. De ZV schoffeert ons in onze bereoepseer en wij laten het toe…..
      Mvg
      Henk

  • Beste Henk,

   Zorgverleners kiezen voor het geven van zorg en doen dat niet in de eerste plaats vanuit ondernemerschap.
   Gezien mijn economische analyse van de positie van onze extramurale beroepsgroep, vind ik het contracteren bijna vanuit ondernemerschap vanzelfsprekend en heeft dat niets te maken met een soort collectieve angst.
   Daarom ben ik ook zo benieuwd naar onze marktwaarde.
   Als dat gelijk is aan onze huidige tarieven heb ik gelijk.
   Indien die prijs hoger ligt dan zou dat inderdaad kunnen komen door een soort collectieve angst.
   Helaas weet niemand antwoord te geven op die cruciale vraag naar onze marktwaarde.

   Hoe vaak heb ik al niet gehoord dat het toepassen van allerlei managementtools tot betere financiële resultaten leidt.

   Met collegiale groeten,
   Peter van der Salm.

 1. Ik ben het met je eens Henk. Ik denk wel dat een polis met onbeperkte fysiotherapie te duur wordt. Ook hangt de schadelast van de verzekeraar dan van de prijs per behandeling af. Ik ben dus meer voor een verzekerd maximaal jaarbedrag met keuzevrijheid voor de patiënt. Dus weg met die belachelijke vergoedingskortingen en regeltjes van verwijzingen halen als je voor een niet contracterende therapeut kiest. Om de patiënt te binden en te stimuleren niet onnodig jaarlijks zijn jaarbedrag op te gebruiken, zou men nog een oplopende no-claim of weinig claim-korting kunnen introduceren. Het ONVZ komt daar tot nu toe het dichtste bij. Zij vergoeden een gelimiteerd aantal behandelingen ook zonder contract, onafhankelijk van de prijs, maar passen wel selectie toe. Met wat aanpassingen zou ik wel reclame voor ze willen maken. Heb jij contact met ze? Kan je ook je idee bij de bijeenkomst van Robert Hoogland inbrengen? (http://www.infysio.nl/component/content/article/41-in-dit-nummer/167-fysiotherapie-ja-contract-nee) Een parallelle actie dus jou idee en niet-tekenen zou een echte machtsverschuiving kunnen bewerken.

  • Hallo Koen,

   Ja zeker is er kontakt met ONVZ, morgenmiddag ben ik in Houten bij hun tezamen met Robert Versteegh om over deze mogelijkheden te spreken. Gisteren was er zo’n gesprek met VGZ waar ook mogelijkheden liggen.
   Ik heb geen kontakt met Robert Hoogland maar natuurlijk heeft hij gelijk, niemand nog een contract tekenen is de enige oplossing. Helaas heeft nog geen 10% van onze collega’s door in welke valkuil mee loopt als we zo doorgaan en dat we over een aantal jaren loonslaven zijn van de zorgverzekeraar.
   De beste remedie is inderdaad niet tekenen, maar dat krijg je NOOIT voor elkaar bij een beroepsgroep als de fysiotherapeuten. Wij zijn allemaal te inhoudelijk bezig en hebben geen oog voor wat er zich afspeelt in het veld.
   Dus ik probeer me te richten op zaken die misschien werkelijk uitvoerbaar zijn en ook ons terug gaan brengen aan de onderhandelings tafel, want laten we eerlijk zijn de zorgverzekeeraar neemt ons als beroepsgroep niet serieus en het KNGF al helemaal niet.
   Dis laten we de handen in een slaan en doen wat in onze macht licht zonder dat we onze praktijkvoering in gevaar brengen. Dus laten we allemaal onze marketingkracht inzetten en de zorgverzekeraar het laten =merken dat we er wel degelijk toe doen.

 2. Beste Henk,

  Ik heb reeds eerder aangegeven dat ik met jou van mening ben dat onderzocht moet worden of we de lijn patiënt-fysiotherapeut niet beter moeten inzetten.
  Echter, patiënten naar een goede vergoedingenpolis leiden houdt toch iets van een preek voor eigen parochie in, en daar zou ik in deze lijn van weg willen blijven.
  Voor je het weet organiseer je een afvoerputje voor alle slechte verzekerbare risico’s.
  Ik wil daarom nadrukkelijk geen adviezen geven over de premiehoogte in relatie tot medische keuring of de hoeveelhied te vergoeden fysiotherapie.

  Stel dat we in die lijn patiënt-fysiotherapeut iets zouden kunnen gaan opzetten, zouden dan patiënten, indien ik met hun verzekeraar niet contracteer, bereid zijn over te stappen naar een willekeurige andere verzekeraar?
  Als we bij een beslissing om niet te contracteren ook het ons aangeboden (te lage) tarief laten meewegen, zal op termijn de verzekeringspremie van die zorgverzekeraar omhoog gaan.
  Nu immers profiteert de verzekerde met een lage premie van een wurgcontract met een laag tarief voor ons.
  Zouden patiënten bij een dergelijke aktie solidair met ons fysiotherapeuten zijn, of zouden ze vinden dat we dan maar niet in een BMW moeten rijden?

  Kortom, is er een markt voor fair trade fysiotherapie?

  Met collegiale groeten,
  Peter van der Salm.

  • Hallo Peter,

   Dank je voor jou reactie, de mensen die mee proberen te denken om ons beroep weer op de kaart te zetten zijn er niet zoveel. Wat ik ook uit jou betoog lees is dat wij niet gewend zijn om ons eigen product te verkopen. Wat is er erg aan om indirect voor je eigen parochie te preken. Wij hebben toch een geweldig product? Daarnaast bezitten we ook een kracht om patienten te adviseren bij het afsluiten van zorgpolissen, daar kan geen zv om heen. Alleen onze beroepsgroep is niet gewent om te verkopen. Dat was tot voor 4 jaar geleden ook niet nodig maar onze omgeving is 180 graden verandert. Als wij niet leren verkopen is er in een bestel welke zich ontwikkelt als het huidige zorgbestel, er geen plaats meer voor commercieel goedwillende amateurs. Natuurlijk wel met veel kennis van zaken, maar geen enkel product verkoopt zich wanneer de klant niet weet dat het er is en hoe men er gebruik van kan maken.
   Peter ik heb in het verleden zo vaak op geroepen, teken niet. Maar geloof jij nu echt dat de beste optie die er is, het niet tekenen, er bij onze collega’s door heen komt. 90% van onze collega’s is te bang om zijn nek uit te steken en steken allemaal hun kop in het zand. Kijk eens op de andere fysiotherapie forums en kijk eens hoeveel reactie er komen op de vraag wat KWALITEIT is. In deze tijd waarin het voortbestaan van 80% van onze praktijken op het spel staat, is het merendeel van onze collega’ s bezig met kwaliteit…….ik begrijp daar niets van. Wij als ft. moeten ons toen naar de markt en niet vluchten in intrinsiek gerichte. Het product wat wij leveren is goed laten we dat dan ook op een goede manier gaan vermarkten.
   Ik pleit er dan ook voor dat verkoop technieken in de opleiding ft. gegeven gaan worden en ik weet van Robert Versteegh, fys optima, dat men daar de cursus al uitgewerkt hebben. Dus mijn oproep is juist om zo snel mogelijk je om te scholen naar verkoper van ons prachtige product fysiotherapie.
   Conclusie:
   Ik ben het met jou eens dat het beter zou zijn om van ons zelf uit selectief te gaan contracteren, maar ik ben bang dat je daar geen collega’s in mee gaat krijgen. Daarom probeer ik alternatieven aan te reiken welke het voortbestaan van jou praktijk niet in gevaar brengen.

   Of ik nu een BMW rijdt of niet doet er niet toe…..je moet er voor zorgen in alle acties dat de klant er voordeel bij heeft. Wanneer wij daardoor indirect voordeel hebben is dan mooi meegenomen. Maar begin in geen enkele discussie over GELD, want voor je het uitgesproken hebt heb je de discussie al verloren.

 3. Beste Henk,

  Bij mij wil het kwartje niet vallen wat jij nu precies bedoelt met vermarkten.
  Een verzekeringsomgeving is per definitie geen markt; verzekeren is dat de patiënt individueel geniet en het collectief (dus ook de gezonden die niets declareren) het gelag betaalt.

  Laat ik een poging wagen.
  Bedoel je dat wij als beroepsgroep een soort Independer moeten worden?
  Verwacht je dan dat, op grond van welke zorgverzekeraar wij op de hoogste positie zetten, wij van die zorgverzekeraar een minder slecht wurgcontract krijgen?

  Over markt gesproken.
  Weet jij wat zonder verzekering (dus in een echte markt) de marktwaarde van een zitting fysiotherapie is?
  Zitten we daar onder de huidige omstandigheden van vraag en overaanbod aan fysiotherapeuten onder of boven?

  Met collegiale groeten,
  Peter van der Salm.

  • Hallo Peter,

   Wij vermarkten tot op heden alleen ons zorgproduct naar de zorgverzekeraar toe. Maar wij kunnen met meer dan 5.000 praktijken en 12.000 fysiotherapeuten ook onze sturende werking naar de ZV verkopen. Dat wil dus zeggen dat wij patienten kunnen gaan adviseren om naar die ZV/Polissen te gaan het volgende jaar waar de klant het beste zijn vergoeding krijgt en waar wij dan ook indirect voordeel bij hebben.
   Als goede polissen wil ik stellen dat:
   – Geen medische selectie bij toetreding
   – Onbeperkte fysiotherapeutische zorg in te kopen valt, of daar waar een royaal bedrag voor fysiotherapie vergoed wordt
   – Er een goed restitutie tarief betaald wordt en/of er geen eisen gesteld worden aan contractering

   Dus jou van independer is niet helemaal verkeerd. Afgelopen jaar heb je misschien de posters en advertenties gezien welke ik verspreid heb waarop met naam en toenaam verteld wordt welke ZV / polissen je wel of niet af moet sluiten.

   Wat jou vraag betreft aangaande onze marktwaarde, daar kan je geen antwoord op geven. Ik heb meerder praktijken in bezit in verschillende delen van het land. De marktwaarde verschilt van plaats tot plaats. Ik kan je wel meer zeggen over mijn kostprijs…..en dan weet ik dat er geen winst is.

   Mvg
   Henk

 4. Beste Henk,

  We willen tegenmacht ten aanzien zorgverzekeraars organiseren.
  Wat denk je te bereiken met je advies aan patëntenten ten aanzien van ‘goede polissen’ (geen selectie, onbeperkte vergoeding en een goed restitutietarief)?
  Kunnen patiënten dat zelf niet uitzoeken?

  Wurgcontracten voor ons kennen een slecht tarief en hoge kostenmakende eisen.
  Hoe doe je daar iets aan?

  Dat we onze marktwaarde niet weten wil dus in ieder geval niet zeggen dat de huidige prijs in te laag is.
  Daar wordt bijna altijd vanuit gegaan.

  Met collegiale groeten,
  Peter van der Salm.

  • Hallo Peter,

   Inderdaad denk ik dat veel patienten niet bij machte zijn en/of er geen tijd voor nemen om zich in de polissen te verdiepen.

   Ik begrijp je vragen niet Peter, ik heb al verschillende keren uitgelegd hoe ik denk dat wij invloed kunnen uitoefenen op hoe de polissen er in de toekomst gaan uitzien. Dat gaat niet in een jaar gebeuren maar door te tonen dat wij de klant van een ZV kunnen sturen zal de ZV meer ontzag voor ons krijgen. Immers de klant is heilig voor de ZV en wij kunnen ze daarin helpen of tegenwerken.

   Wat betreft de door jou opgevoerde marktwaarde, daar heb ik het niet over ik heb het niet over geld ik heb het over mee kunnen beslissen in een markt. Wanneer partijen gelijke macht hebben in een markt dan komen daar vanzelf gelijke plichten en rechten ( vergoedingen ) uit. De huidige markt maakt van ons slaven, dat moeten wij doorbreken

   Ik hoop dat je nu beter begrijpt waar ik heen wil

   MVg
   Henk

   • Beste Henk,

    Voorlichting door ons over polissen kan inderdaad beter, alhoewel het dan wel moeilijk is als wij dat de naam ‘Independer’ geven.

    Je overige termen en redeneringen die je gebruikt kan ik totaal niet volgen.
    Zorgverzekeraars zijn geinteresseerd in goede en slechte risico’s voor de verzekerbaarheid, wij vertegenwoordigen vooral de slechte risico’s.
    Tussen zorgverzekeraars is voldoende concurrentie, dus als ze te duur zijn lopen klanten over.

    Ik weet niet welke economische theorieën jij volgt, maar er is sprake van marktevenwicht als er evenwicht is tussen vraag en aanbod.
    Er is een fors overaanbod terwijl de vraagzijde afneemt omdat in toenemende mate de gezonde risico’s zich niet meer AV verzekeren.
    Verzekerden willen bovendien steeds meer ‘waar voor hun geld’, dus als ze er voor verzekerd zijn willen ze ook de verstrekking genieten.
    Beide ontwikkelingen zijn een bedreiging voor de verzekerbaarheid van AV-fysiotherapie.

    Afgezien van slechte voorlichting door een verzekeraar profiteren twee partijen in de driehoek P-ZV-Fth van een wurgcontract ZV-Fth.

    Met collegiale groeten,
    Peter van der Salm.

 5. Beste Peter, beste Henk, als we de patiënten zouden wijzen op het toenemende gebrek aan keuzevrijheid bij naturapolisssen, en de druk die de zorgverzekeraars op ons uitoefenen en wat dat betekent voor onze kwaliteit, zou het best eens zo kunnen zijn dat meer mensen op ons advies bewust gaan kiezen voor een niet eens zo veel duurdere restitutiepolis en dito aanvullende verzekering. Ik leg altijd uit dat ik geen contracten heb, omdat ik anders belemmerd wordt in mijn streven naar de beste kwaliteit en zelf wil bepalen hoe ik wil werken. Dit wordt begrepen, geaccepteerd en na het ervaren van mijn handelswijze zelfs zeer gewaardeerd. Meer patiënten met een restitutiepolis betekent minder macht bij de verzekeraar omdat hierdoor niet-contracteren voor mee collega’s een optie wordt. Patiënten zullen ook steeds meer aan een restitutiepolis gaan denken als ze tegen de lamp lopen. Veel van mijn patiënten die dachten goed verzekerd te zijn bij de UVIT, krijgen nu sinds dit jaar bij mij 18 euro per behandeling niet vergoed. Dus het niet contracteren helpt ook voor de bewustwording. Natuurlijk gaan niet alle fysio’s in een keer niet-contracteren, maar hoe minder contracten er worden getekend des te beter. Collega’s die twijfelen en erover denken om (deels )niet te tekenen moeten worden geholpen met de juiste informatie. Het KNGF doet dit niet, ze weten nog niet of ze het niet contracteren wel meer willen ondersteunen. Het druist tegen hun huidige kwaliteitsbeleid in. Een niet contracterende fysiotherapeut hoeft immers ook niet aan de KNGF kwaliteitseisen zoals CKR, EPD en kwaliteitsindicatoren te voldoen en heeft dus geen KNGF nodig. De enkele berichten in het verleden dat ze niet contracteren meer wilden gaan ondersteunen zijn nog nooit concreet omgezet. Wel is het in het beleidsplan weer als discussiepunt opgenomen.

  • Hallo Koen,

   De restitutie polis aanraden is leuk, maar verdiep je aub in wat er nu gebeurd in de tweede lijns zorg met prive klinieken. Bestudeer daar wat Menzis uithaalt met klanten die een restitutie polis hebben afgesloten en uit eindelijk toch nog veel geld zelf bij moeten betalen. Het gaat me nu even te ver om dit alles op schrift uit te leggen.
   Restitutie tarief is ook sterk verbonden aan de zorgplicht De laatste regering was bezig de zv te ontslaan van de zorgplicht en dan vervalt ook de reden om restitutie polissen uit te geven

   Dat KNGF dubbele petten op heeft is niet alleen in deze materie, het KNGF zal uiteindelijk moeten kiezen , ze probeert nu Haarlemmer olie te zijn voor alle fysiothertapeuten…..dit kan niet meer. KNGF beken kleur zou ik zeggen

   Mvg
   Henk

  • Beste Koen,

   De algemene voorlichting omtrent verzekeren van fysiotherapie kan inderdaad beter.
   Het is al lastig uit te leggen dat wij zowel met AV’s als met de ZvW te maken hebben.
   Bovendien is er nu juist voor de medische sector door de zorgverzekeraars een lijn ingezet dat niet gecontracteerde zorg van onvoldoende kwaliteit is.
   Zorgverzekeraars dragen dat ook uit voor niet gecontracteerde fysiotherapeutische zorg en de fysiotherapeut dan maar beweren dat het niet tekenen van overeenkomsten juist een teken van extra kwaliteit is!

   Door de felle concurrentie vanwege een overaanbod van fysiotherapeuten lopen we met z’n allen gedwongen richting de afgrond.
   Vooralsnog stellen collega’s die niet tekenen het moment van het bereiken van de rand van de afgrond voor de anderen uit.
   Daarom lijkt het mij niet vreemd dat er nog weinig contractloze fysiotherapeuten zijn.

   Met collegiale groeten,
   Peter van der Salm.

   • Hallo Peter,

    Jou stelling dat ZV uitdragen dat ongecontracteerde zorg onvoldoende kwaliteit biedt is de lijn die Achmea/Agis/Menzis/CZ hebben uit gezet. Het doel is om de klanten uiteindelijk te sturen naar de plus en topzorg praktijken en hierdoor een kaalslag plegen in het fysiotherapeutisch landschap.

    Daartegenover staan Zv als VGZ en ONVZ waarbij de kwaliteit bij de therapeut gelaten wordt en waar je bij ONVZ ook nog een redelijke vergoeding mag vragen. Deze zorgverzekeraars zijn voor onze beroepsgroep van groot belang en dienen door ons gekoesterd te worden. Daarover later dit jaar meer.

    Wat jij bedoelt dat de niet tekenende collega’s het moment van het bereiken van de afgrond vertragen begrijp ik niet. Wat heeft deze kleine groep nu voor invloed op de ZV. In mijn opinie hebben ze geen invloed maar stellen wel een voorbeeld en hebben ze mijn respect

    Mvg
    Henk

    • Beste Henk,

     Nog een reactie op een nog niet aangeroerd onderdeel
     citaat:

     ‘Jou stelling dat ZV uitdragen dat ongecontracteerde zorg onvoldoende kwaliteit biedt is de lijn die Achmea/Agis/Menzis/CZ hebben uitgezet.’

     In de medische sector doen zorgverzekeraars aan selectief inkoopbeleid van zorg louter op basis van door de beroepsgroep aangegeven bewezen kwaliteitsverschillen.
     Voor de fysiotherapie bepalen zorgverzekeraars dit grotendeels zelf.
     Hierdoor is het niet onwaarschijnlijk dat selectief inkoopbeleid van fysiotherapie op z’n minst naar buiten de suggestie wekt, dat niet-contractanten slechtere kwaliteit leveren.

     Zouden we dit beeld openbaar en georganiseerd, ook met medewerking van ons KNGF, moeten gaan tegenspreken?

     Met collegiale groeten,
     Peter van der Salm.

 6. Beste Henk, Beste Peter,

  Het klopt dat je zegt dat de ZV’s doen voorkomen alsof de gecontracteerde zorg de betere is door te zeggen dat ze met gecontracteerde praktijken kwaliteitsafspraken hebben gemaakt. Het KNGF vervult een dubieuze rol door ze daarbij veel troeven bijna kostenloos in handen te geven: het CKR, de kwaliteitsindicatoren, het onderscheid met zogenaamde specialistenregisters en de toekomstige beroepskolom. Tegen alles zegt de ZV natuurlijk ja en stapelt daar vervolgens zijn eigen eisen nog bovenop. Tegen dit laatste beweert het KNGF wat te doen, en is daar ook nog trots op, maar dat het is allemaal spielerei. In feite hebben ze geen macht en niets te vertellen.
  Of er inderdaad sprake is van teveel aanbod weet ik niet. Ik heb niet de indruk dat er dagelijks zoveel fysio’s zitten koffie te drinken, en er zoveel praktijken failliet gaan. Men is er wel benauwd voor. Is ook logisch als je een praktijk hebt met hoge vaste (loon-)kosten, steeds verder oplopende nevenkosten, geen uitzicht op een duidelijke betere prijs per behandeling, een kleine resterende winstmarge en weinig reserves. Daarom durven veel grotere praktijken de sprong naar (gedeeltelijk) niet contracteren maar niet te wagen. Bij minder omzet kunnen ze waarschijnlijk niet snel genoeg de helft van het personeel op straat zetten. Echter: hoe langer men wacht, des te groter de noodzakelijke sprong wordt. Het is alsof een enorme groep op een nog enigszins comfortabele maar toch smeltende ijsschots zit, die langzaam steeds verder van het vaste land drijft. Ik bevind me al op het land, samen met een paar enkelingen, maar het is ook vrij kaal, eenzaam, hard werken en toekomstige aardbevingen zijn nooit uit te sluiten.
  Verder Peter, bestaat concurrentie alleen als je vergelijkbaar product hebt als je concurrenten. Fysiotherapie is echter geen fysiotherapie. Aan jou de taak dat je patiënten duidelijk te maken. Hoe unieker je product of de kwaliteit ervan, hoe minder concurrenten. Dan moet je natuurlijk nog wel zorgen, dat je product uitkiest waar ook vraag naar is en dat men je weet te vinden. Ik heb dus vooralsnog niet veel last van concurrentie. Mijn product is gevraagd en men is in veel gevallen bereid, er nog extra bij te betalen. Wat de marktwaarde van mijn product is weet ik niet, ik weet niet of bij een volgende prijsverhoging er niemand meer komt, maar ik ervaar bij mensen die wat te besteden hebben, een toenemend bewustzijn hebben dat gezondheid ook wat mag kosten. Zo zei een patiënte mij vandaag, dat ze naar Australië zou reizen, als ze daar van haar migraine verlost zou worden. Als mijn naamsbekendheid in de toekomst ver genoeg zou reiken, zouden er in zo’n grotere regio misschien wel genoeg mensen over blijven, die mij een heel goed uursalaris waard vinden en dit ook willen betalen, ook als de fysiotherapie geheel niet meer onder verzekerde zorg valt. Waarom zouden mijn inspanningen voor de gezondheid minder waard zijn als een uursalaris van notaris of advocaat? Wel bewerkt dit systeem uiteindelijk weer een scheiding tussen arm en rijk in de hand en daar was de afschaffing van particulier en ziekenfonds nu juist om begonnen, maar dat probleem voelt de minister nooit aan den eigene lijve.

  Ten slotte: ook ik begreep jouw vergelijking niet.

  Groet, Koen.

 7. Beste Koen,

  Uiteraard hangt alles met elkaar samen en dreigt ook deze discussielijn te veel uit te waaieren.
  Toch een korte reactie.

  Logisch dat een landelijke beroepsvereniging inzet op kwaliteit.
  De belofte dat hiermee een redelijk inkomen te genereren valt wordt teniet gedaan door de steeds maar toenemende concurrentie.
  Dat verklaart voor mij een groot deel van de onvrede.
  ClubFysio failliet.
  Zo’n 1000-1500 nieuwe collega’s die er per jaar bijkomen en slechts enkele die aan de bovenkant het beroepenveld verlaten.
  Kijk eens naar een aantal websites van collega’s.
  Grote oefenzalen met talloze jonge collega’s.
  Kijk naar de cijfers van het NIVEL.
  Zie vervolgens de veel mindere stijging naar zorgvraag.
  kijk naar onze bruto-inkomsten (tarief) en naar de forse toename van de kosten.
  Dit alles doet mij concluderen dat er flinke concurrentie is.

  Ook jouw oproep tot onderscheiding in de beroepsuitoefening komt voort uit concurrentie.
  Ons KNGF loopt niet voorop in de definiëring van fysiotherapie en dat leidt tot een zodanig oprekken dat fysiotherapie soms niet veel meer verschilt van sportschoolaktiviteiten.

  Ik zie nergens openbare economische cijfers van een overgang naar niet-contracteren.
  Voorals vermoed ik dat die overgang omzet kost en dat gaat weer naar de kikkers die uit de kruiwagen springen.

  Verwar vooral kwaliteit niet met de prijs.
  Bij voldoende concurrentie krijg je als klant hoge kwaliteit tegen een relatief geringe prijs.

  Inderdaad, een AV is een schadeverzekering en daarbij is geen solidariteit.

  Met collegiale groeten,
  Peter van der Salm.

 8. Beste Henk,

  Als wij een soort pact zouden kunnen sluiten met een of meerdere zorgverzekeraars via ‘reklame’ van onze kant, lijkt mij dat niet verkeerd.
  Echter, als wij als fysiotherapeuten vele nieuwe klanten naar die zorgverzekeaars sturen, hoe bereiken we dan dat die nieuwe groep klanten een gemiddelde schadelast heeft?
  ONVZ bijvoorbeeld heeft met haar voegere onbeperkte fysiotherapiepolissen vele nieuwe klanten aangetrokken, doch ging het jaar daarop bijna failliet aan de veel te hoge schadelast.

  Met collegiale groeten,
  Peter van der Salm.

  • Hallo Peter,

   Hierin heb jij helemaal gelijk, de zv koopt als het ware alleen schade. Maar in het bedrijfsleven is dat niet vreemd. Wanneer ik mijn artikelen bij de Gamma in de rekken wil hebben staan ben ik verplicht de rekken die er nu staan op te kopen ( en te vernietigen ).
   Ook het feit dat men iets moet kopen voor een 1 jarig contract en daar niet veel voor over hebben, is te begrijpen.
   Toch zijn er mogelijkheden en zal de oplossing niet bij 1 ZV gevonden gaan worden. Ik heb zo mijn idee hoe we dat aan het einde van het jaar gaan doen, maar dat wil ik eerst verder uit onderhandelen.
   Deze week heb ik bij ONVZ en VGZ hier constructief over gesproken.

   Mvg
   Henk

 9. Beste Henk,

  Sterkte met het ontwikkelen van die lijn naar meedere verzekeraars.
  Ik zie van hen met belangstelling een reclamespot tegemoet:
  ‘Aanbevolen door fysiotherapeuten’.

  Met collegiale groeten,
  Peter van der Salm.

 10. Beste Henk,

  Ik ben benieuwd wat je kunt bereiken bij het ONVZ en VGZ (regionaal bij mij de grootste) ik heb ook geprobeerd met ze in gesprek te komen n.a.v. het fors terugschroeven van de restitutie van niet-gecontracteerde fysiotherapie. 2011 was dat nog onbeperkte vergoeding tot het verzekerde jaarbedrag, 2012 plotseling max. 22,67 per behandeling. Ik wilde met ze spreken over mijn kwaliteit. Daarvoor schreef ik een brief aan de raad van bestuur. Na 6 weken kreeg ik een brief dat ze niet met elke partij willen overleggen en een formuliertje voor een contractaanvraag. Dat is voor mij geen optie bij behandelingstijden van 1 uur per patiënt.
  Logisch dat ze geen interesse hebben bij een eenmanspraktijk, en jij met meer omzet wel gehoor vindt, lijkt me.
  Verder heb ik nog contacten met andere niet contracteerteers. Ook die zouden waarschijnlijk wel reclame willen maken voor een goede Polis. Is niet handig om Robert Hoogland te vragen of je je idee op zijn actiedag niet kan uitdragen?
  Houd me verder aub op de hoogte van je vorderingen Bij VGZ en ONVZ.

  Groet, Koen

 11. Hallo Koen,

  Het zal inderdaad makkelijker worden om met ONVZ tot een accoord te komen dan met VGZ. Er is nog een lange weg te gaan in deze en of het dit jaar gelijk lukt om de aandacht van de ZV te krijgen is nog maar de vraag. Maar als wij aan het eind van het jaar onze krachten bundelen en laten zien dat wij keuzes van klanten kunnen beinvloeden, dan komt het interesse vanzelf

  Heb jij het mailadres van Robert Hoogland?

  Mvg
  Henk

 12. Beste Henk

  nee, heb ik niet, alleen zijn email van zijn site: info@infysio.nl. Vraag daar maar na, dan kom je er ook wel. Ik heb zojuist in de enquete die ik kreeg over zijn actiedag ook geschreven dat ik het goed zou vinden als jullie de krachten zouden bundelen. Het gaat immers om hetzelfde doel: de macht verschuiven. Misschien kun je als we ons op na die dag organiseren, in het vervolg namens honderden FTe’s met de ZV’s spreken.

  Groet,

  Koen

 13. Misschien worden collegae wakker van deze cijfers: de verzekeraars hebben vorig jaar op de zorg 615 miljoen euri winst gemaakt!
  Hoe denken de collegae dat zij dit voor elkaar krijgen. Hebben collegae in de gaten hoe men aan die winst komt?
  Wij zagen het volgende: in 2006 was ons tarief voor ACHMEA € 26,50 in 2012 is dit € 27,75, nee geen € 28.00 wat je krijgt een kwartje voor delname aan hun “kwaliteits” onderzoek. By the way, doe je niet mee dan krijg je nog maar € 25.- en zoals iedereen hier kan zien is dit een tarief ver voor 2006.
  Weet iemand wat de jaarlijkse inflatie doet?
  Welke collega wil zich nu nog door it systeem dat marktwerking heet, door een verzekeraar in bezit laten nemen in 2013 vraag ik me dan af. Dat kan alleen maar een hele angstige domme collega zijn die niet begrijpt dat we alleen samen sterk staan om dit machtsvertoon een halt toe te roepen! Straks bepalen de verzekeraars alles en kan het fysiotherapie vakwerk ook nog wel door niet fysiotherapeuten verricht worden, dat is nog goedkoper en ga zo maar door….

  • Hallo ? ( ik weet nog steeds niet met wie ik communiceer, sorrij )

   Dat het de verkeerde kant op gaat is wel duidelijk. Helaas blijven collega’s de kop in het zand steken en denken dat ze met het leveren van kwaliteit er wel komen……niet dus.
   Maar ik geloof niet dat wij weigeren te tekenen, kan gewoon niet want dan is je toko kapot wanneer je meerder medewerkers hebt en de investeringen hebt gedaan om mee te doen.
   Ik wou dat we het lef zouden hebben om niet te tekenen. Maar op dit moment moeten we blij zijn met ZV zoals ONVZ welke zich niet met onze kwaliteit bemoeien maar daar tegen over wel restricties stellen op aanname beleid.

   Mvg
   Henk

  • Beste Kees,

   Volgens mij schiet jouw kennis over markteconomie ernstig tekort.
   Het is juist die vrije markt die er voor zorgt dat we samen niet sterk staan.
   Staan we dat wel, dan is er geheid sprake van afgestemd gedrag en volgt na vaststelling hiervan een boete.

   Het grootste deel van de winst van zorgverzekeraars zijn zij verplicht in de aangescherpte wettelijke reserves te stoppen.

   Met collegiale groeten,
   Peter van der Salm.

   • Hallo,
    Ja, zo maken we het cirkeltje dan weer rond. De verzekeraars moeten meer reserveren omdat ze ook commerciele instellingen zijn geworden, net als banken. Net avond bijgewoond over marktwerking in de zorg ( RUG-p Groningen). Veel geleerd hoor! Dat afgestemd gedrag wordt nu wel heel selectief ( als het te pas komt) bestraft. Dat is een heel lang verhaal, maar zoals het nu gaat houdt dat uiteindelijk geen stand. Ik heb het ook niet over afgestemd gedrag. Iedere collega kan zelf aanvoelen waar het heen gaat en zelf wijs zijn aan het eind van het jaar. Die angst kan je zo groot maken als je zelf wilt. Wanneer je nog enige zeggenschap over het vakgebied en je bedrijfsvoering wilt houden, kan je nu voor “schijn” zekerheid kiezen door een contract af te sluiten, maar je kan ook kiezen om erop te vertrouwen dat alle collegae individueel, het heft in eigen hand zullen nemen. ( zie bij tandartsen)dan pas zullen verzekeraars hun plaats ervaren, en zal er van echte onderhandelingen sprake kunnen zijn.
    Een aantal politieke partijen is zich inmiddels bewust van het effect van de zg. marktwerking en er is steeds meer verzet tegen de ingeslagen weg. Neemt niet weg dat het dan juist nu verstandig is om collegae aan te moedigen zaken die hen overkomen ( zijn ) en waar zij voor moeten tekenen, wat hen tegen de borst stuit, te delen met tweede kamerleden bijvoorbeeld. Er verandert pas wat als je actief bent, juist ook individueel. Iedereen moet investeringen doen. Iedereen is kwetsbaar, maar de trein rijdt wel gestadig verder. Nog hogere drempels in de zorg, te lage tarieven, werkdruk door overbodige administratieve rompslomp….

    • Beste Kees,

     Je waaiert wel heel veel weg van de kern van onderhavig onderwerp.
     Een laatste reactie.

     De meeste zorgverzekeraars zijn onderlinge waarborg- maatschappijen.

     De zorg is per definitie geen markt, dus hoe kun je daarop terugkomen?

     Tandartsen hebben nauwelijks concrurrentie en sluiten daarom geen overeenkomsten af.

     Zouden meer dan 17.000 fysiotherapeuten kiezen voor ‘schijn’zekerheid’ zoals jij stelt en die handvol zonder overeenkomsten voor zekerheid?

     Met collegiale groeten,
     Peter van der Salm.

 14. Hallo ????

  Ik stop met reageren op jou schrijvens als ik niet weet met wie ik van doen heb.
  Beste onbekende collega, ik denk dat het een utopie is dat onze collega’s niet gaan tekenen, maar een ieder mag zijn eigen droom hebben.
  Tandartsen hebben een sterke maatschappij die hun belangen behartigen, niet met ons te vergelijken en die markt is een schaarste markt en dus helemaal niet met Ft te vergelijken.
  Dat uiteindelijk er verandering zal komen dat ben ik met je eens maar dan moet het publiek zelf in opstand komen.

  Mvg
  Henk

 15. Beste Adlan, met je neerbuigend uitlaten dat collega’s die tekenen kiezen voor schijnzekerheid, oproepen tot massaal niet tekenen en vervolgens wachten tot dit ook gebeurd, komen we er niet. Dat is voor veel grotere praktijken geen optie, zoals Henk ook terecht uitlegt. Ik ken een 4-manspraktijk die dit enkele jaren terug aangedurfd heeft. (Beekmans in Haarlem, gezien de site leven ze nog).
  Wel moet men mensen voor wie niet tekenen misschien wel een optie is, samenbrengen en steunen met informatie, zoals Robert Hoogland wil gaan doen.
  Anderen zouden tenminste kunnen overwegen niet ALLE contracten meer te tekenen. Dit in combinatie met het idee van Henk zou zo een geleidelijke verbetering van onze positie kunnen bewerken. De rol die het KNGF hierin wil spelen, is geheel onduidelijk, het is deels in strijd met het eigenbelang van de bestuurders in deze veel te grote organisatie.

  Beste Peter, ik weet niet of tandartsen geen concurrentie hebben. Zijn er tekort? Ze hebben wel een sterke vertrouwensrelatie met hun vaste patiënten. De vrije prijzen zijn bij hen dit jaar ingevoerd om de concurrentie te stimuleren. De vraag is of patiënten vanwege de prijs gaan wisselen. Zorgverzekeraars probeerden dit jaar meteen de prijzen te drukken en wilden alleen meer vergoeden in ruil voor zogenaamde kwaliteitsafspraken. De tandartsen lieten deze chantage echter niet toe. Ze zouden al snel in ons zinkende schuitje belanden. De verzekerden waren zo verontwaardigd over de lagere vergoedingen, dat de verzekeraars snel hun vergoedingen weer moesten bijstellen. Een bewijs voor het Henks’ stelling dat je als zorgverlener veel invloed kunt hebben via de patiënten. Maar ook hier geldt dat die invloed pas relevant wordt, als er voldoende zorgverleners meedoen.

  Gecontracteerde zorg is nu inderdaad geen markt. De prijs en de voorwaarden worden door de massale inkoop door de verzekeraar gedicteerd. Er wordt nauwelijks onderhandeld. De enige marktwerking die er is, is die van de verzekeraars onderling, maar de groten doen elkaar nauwelijks pijn.

  Dit nog over onze marktwaarde: ongecontracteerde zorg is wel markt. Hoe meer de patiënt hier zelf moet (bij-)betalen, des te kritischer zal deze kijken, naar wat hij krijgt voor zijn geld. Het probleem met fysiotherapie is, dat je vaak niet van te voren weet hoe succesvol de therapie zal zijn. De patiënt koopt dus de kans om beter te worden. Als hij zijn kans bij jou groot genoeg acht, en het lijden is sterk genoeg, zijn daar volgens mij nog heel andere prijzen mogelijk. Alleen als er teveel collega’s met een schijnbaar gelijk product gaan proberen meer patiënten aan te trekken door een lagere prijs, werkt dit prijsverlagend, maar ook alleen voor dit product. In een vrije markt heb je dus veel meer mogelijkheden grotere prijsverschillen te krijgen en een betere prijs te krijgen. Het ligt dan aan je ondernemerskwaliteiten, de kwaliteit van je therapie en je zelf op te bouwen goede naam, in welke prijsrange je uiteindelijk belandt. Zie hier ook de prijsverschillen bij bijvoorbeeld kappers, die zijn er ook genoeg.

  • Beste Koen,

   Vanuit mijn bestuurlijke aktiviteiten bij een zorgverzekeraar heb ik wat extra overzicht.
   Waarom denk je dat de prijzen bij tandartsen bij het vrijgeven van de tarieven zo gestegen zijn?
   Kwestie van het gevolg van vraag en aanbod.
   Waarom tekenen tandartsen niet?
   Vraag en aanbod.
   Dat zorgverzekeraars de tandarstenprijsstijging bij de verkoop van AV’s te laag ingeschat hebben, leidde achteraf tot polisaanpassingen.
   Dit ging om een ander machtsspel dan bij ons.

   Dat zorgverzekeraars in onze situatie niet met individuen willen onderhandelen is juist een gevolg van een marktmechanisme.
   Hoe meer aanbod er is ten opzichte van de vraag, hoe meer je de belangen van de aanbieders kunt negeren.
   Individueel overleg en daaraan gekoppeld individuele tarieven en overeenkomsten kost een zorgverzekeraar meer geld en inspanning.
   Pogingen van ons KNGF om dit als marktbelemmering aan te merken, zijn verloren.

   Dat de kosten van een genoten (fysiotherapeutische) verstrekking in een verzekeringsconstructie afgewenteld worden op het collectief van alle verzekerden, maakt dat hier per definitie niet van ‘markt’ gesproken kan worden.

   Ik zou willen weten wat de consument voor fysiotherapie over zou hebben indien er helemaal geen overeenkomsten zouden zijn.
   Ook ben ik benieuwd of dan nog verzekeringsbereidheid bij de consument voor fysiotherapie is.

   Meer aanbod bij een gelijke vraag werkt prijsverlagend.

   Hoe ver willen we gaan met differentiëren van het aanbod fysiotherapie?
   Laten we ons nog wat gelegen liggen aan allerlei wettelijke kaders omtrent fysiotherapie?
   Of worden we zo diffuus in wat ons straks nog bindt dat fysiotherapie voor alles gaat staan, behalve de voorbehouden handelingen?

   Met collegiale groeten,
   Peter van der Salm.

 16. Interessant Peter, bij welke zorgverzekeraar zit je in het bestuur en wat is je functie daar? Wat betreft de tandartsen verkondig je een typisch verzekeraars standpunt. Hier een andere visie die volgens mij meer klopt: http://www.trosradar.nl/uitzending/item/1964/vergoeding-tandarts/ En let eens op hoe de CZ man zgn afspraken met de tandartsen wil maken en hoe dit genegeerd wordt.

  Dat je de effecten van de ongelijke machtsverhoudingen tussen ons de ZV’s louter als gevolg van vraag en aanbod ziet, is ook een opvatting. Ik vind pas dat er sprake is van marktwerking als er, zoals op een echte markt kan worden onderhandeld over de prijs. De vele afnemers zoeken naar de beste kwaliteit/prijsverhouding, de aanbieders proberen de beste prijs voor hun producten te krijgen. Hoeveelheid van vraag en aanbod bepalen in sterke mate de uiteindelijke prijs. Op onze markt koopt niet de afnemer maar een tussenpersoon in vorm van de verzekeraar en dit zijn hoofdzakelijk slechts vier grote partijen. Omdat de directe verkoop aan de afnemer voor deze financieel nadelig is en op andere wijzen zeer moeilijk wordt gemaakt, bezitten deze 4 een enorme macht. Negeer je deze 4 loop je immers het risico haast niets direct te verkopen. De prijs wordt door de tussenpersoon gedicteerd. Deze macht wordt verder misbruikt om extra voorwaarden te stellen, die het produceren bemoeilijken en bijna niets met het uiteindelijke product te maken hebben. De uiteindelijke afnemers zijn zich dit alles niet bewust. Ik denk dat onze verstoorde markt (?) daarom zeker niet te verklaren is door een niet goede verhouding van vraag en aanbod. Het is te wijten aan deze malafide door de politiek gewenste -want kostendempende- constructie en het gezamenlijke, bijna identieke optreden van deze grote 4 verzekeraars. Ik vind dan ook dat hier niet sprake is van normale marktwerking, maar van machtsmisbruik. Maar een ieder mag deze struggle natuurlijk noemen zoals hij zelf wilt.

  met vriendelijke groet,

  Koen Overdijk

 17. Beste Koen,

  Hoe kun je mijn analyse met betrekking tot ‘vraag en aanbod’ afdoen als ‘een opvatting’ en daarna zelf eveneens dit principe opvoeren als belangrijkste bepaler van een prijs op een vrije markt?

  Nederlanders staan erom bekend dat ze het meest verzekeringsbeluste volk ter wereld zijn en daarom is er een markt voor (zorg-)verzekeringen.

  Dat wij als fysiotherapeuten over het algemeen in de eerstelijn in twee verzekeringswerelden vertoeven: solidaire verstrekking in de ZvW en de AV als schadeverzekering, en deze bijna altijd aangeboden door dezelfde zorgverzekeraar, maakt het er niet bepaald gemakkelijker op.
  Onze Overheid heeft -terecht- zorg voor de grondwettelijk bepaalde toegankelijkheid van de zorg vanuit de ZvW en AWBZ en kostenbeheersing is daarvoor een belangrijk en noodzakelijk intsrument.

  Dat jij niet bij AH kan onderhandelen over de prijs van een pak koffie en dat die prijs niet veel verschilt van die bij de Plusmakrt, wil toch niet zeggen dat AH machtsmisbruik hanteert?
  Bij een onverstoorde markt, en daar ga ik bij ons vanuit gezien uitspraken, is er sprake van een evenwicht van machten, echter op een voor ons laag prijsniveau gezien ons grote aanbod ten aanzien van de vraag.

  Zorgverzekeraars komen niet zelf met aanvullende en nooit bewezen kwaliteitsvoorwaarden.
  Altijd zijn het groepjes fysiotherapeuten die daar zelf mee komen om zich te onderscheiden van de rest, al dan niet ondersteund door ons KNGF die ondernemers wil.
  Vind je het gek dat zorgverzekeraars dat dan als kwaliteitscriteria gaan overnemen omdat wij dat zelf roeptoeteren?

  Al mijn voorgaande kritiek zou bijna verhullen dat ik het eens ben om te onderzoeken of positieve en anti-reclame voor zorgverzekeraars ruimte biedt om onze positie steviger te maken.
  Van onze patiënten vereist dat wel een instemming met, ik herhaal het nog maar eens, ‘Fair Trade Fysiotherapie’.

  Met collegiale groeten,
  Peter van der Salm.

  • Hallo Peter,

   Jou vergelijking van de markt met het AH concern gaat Manco om de reden die Koen reeds opgeeft. Doordat wij van uit de tijd van de ziekenfondsen, welke sterk regionaal gebonden waren, hebben wij nu zorgverzekeraars gekregen die duidelijke voorkeurs regio’s kennen. De klant switched niet zo snel, bang dat hij met bepaalde klachten buiten gesloten wordt. Dus profiteert de ZV nu in de zgn markt van een monopolie positie waardoor men kan dicteren zoals men zelf wil. Over 10 jaar is het anders dan zijn de klanten zo wijs dat ze aan het einde van het jaar een goede zv opzoeken voor het komende jaar. Dit zal uiteindelijk resulteren in eengelijkmatig aanbpod van alle ZV over het gehele land.

   Peter wil jij mij aub uitleggen wat jij onder fair trade fysiotherapie verstaat?

   Mvg
   Henk

   • Beste Henk,

    Allerlei ingediende klachten dat er sprake zou zijn van een monopolie van een zorgverzekeraar zijn tot op heden afgewezen.

    Klanten van zorgverzekeraars switchen in aantal nog niet zo vaak, doch het neemt wel jaarlijks toe en zal voorlopig te trend blijven.
    Overigens is het wachten op het moment dat voor een schadeverzekering als een AV medische selectie gaat plaatsvinden van nieuwkomers.
    Als eenmaal één zorgverzekeraar hiermee gaat beginnen om een gunstiger risicoprofiel van zijn klantenbestand te verkrijgen, kunnen de anderen niet achterblijven.
    Al snel ben je anders het afvoerputje van slechte risico’s.

    Voor onze positie betere polisen zullen links- of rechtsom hoger in de premie worden.
    Eerlijke chocolade is ook wat duurder voor de klant en vandaar die vergelijking van mij.
    Maar heeft bij ons de klant dat er voor over?
    Echter, nooit geprobeerd is altijd misgeschoten.

    Met collegiale groeten,
    Peter van der Salm.

    • Hallo Peter,

     IInderdaad zijn alle klachten afgewezen maar een belangrijke reden is dat het politieke klimaat er na is. Meningen van de NMa en NZA veranderen afhankelijk van de politieke wind uit Den Haag. Het NZA wordt niet voor niets tegenwoordig de Nederlandse Zorgverzekerings Autoriteit genoemd. Maar wat gebeurd er wanneer na de volgende verkiezing er een coalitie komt van SP, PvdA……..dan veranderen ook zgn onafhankelijke meningen.
     De huidige minister heeft zelfs nog gesteld dat zorg inkoopbaar moet blijven, maar er zal zeker ZV zijn die het gaan proberen, het zgn opzoeken van de grenzen. Maar Peter er komt een tijd dat “het volk” het niet meer pikt en dat is uiteindelijk de electorale drijfveer van de politiek.

     Fair trade zou ook mooi zijn aan de kant van de ZV, open begrotingen, en openheid over kosten en uitgaven per medische discipline, heldere reclame zonder slogans die men niet of maar ten dele nakomt, maw transperantie bij de ZV. Misschien een idee om de ZV ook aan een beheers audit te laten voldoen voordat ze met onze diensten reclame mogen gaan maken aan het einde van het jaar. Is het je weleens opgevallen hoe vaak fysiotherapie genoemd wordt wanneer een verzekeraar zijn polis aanprijst.

     Het mag duidelijk zijn dat we dit van de ZV niet voor elkaar krijgen en dan zal de politiek of “het volk” uiteindelijk de wal zal zijn die dit schip gaat keren.
     Helaas gaat dit een aantal jaren duren en dan is het vak fysiotherapie al gedecimeerd.

     Mvg
     Henk

     • Beste Henk,

      Vanuit Den Haag waren gewenste ontwikkelingen in de zorg onvoldoende te sturen en daarom is dit deels meer aan zorgverzekeraars toevertrouwd.
      Deze lijn zal volgens mij voorlopig niet losgeloaten worden.
      Toch wel opmerkelijk: vragen om meer markt en je heil willien zoeken bij protectionistische politieke partijen.
      Laat dit overigens in deze discussielijn verder maar zitten.

      Nogmaals, de politiek bemoeit zich niet met de inhoud van schadeverzekeringen en dat is inmiddels wel onze halve wereld.

      Fysiotherapie en tandheelkunde zijn de twee belangrijkste pijlers -en dus ook schadeposten- waarop verzekerden hun AV kiezen.
      Terecht dat je stelt dat wij hiervoor misschien te weinig terugkrijgen.

      Aan bashing van zorgverzekeraars doe ik niet mee.

      Ben je het met me eens dat reclame en anti-reclame vanuit onze positie de AV-premies gaat verhogen en dat het cruciaal is of klanten dat er -voor ons- voor over hebben?
      Ruimte voor Fair Trade Fysiotherapie?

      Met collegiale groeten,
      Peter van der Salm.

 18. Beste Peter, jammer dat je enerzijds aangeeft dat je een bestuursfunctie bij een ZV hebt, maar verder mijn vragen daarover niet beantwoordt. Het zet je argumentatie wel in een ander daglicht. Het is mij niet duidelijk met welke pet je op dit forum schrijft. Doet me wel denken aan Jan Meesges (oud KNGF)die ook plotseling koos voor het geld van Menzis..
  Verder discussiëren we over marktwerking een beetje langs elkaar heen en is dit off-topic ivm met wat Henk wil. Ik doe nog een laatste poging, daarna mag jij wat mij betreft het laatste woord. Ik ben het met je eens dat zorgkosten betaalbaar moeten blijven indien het om noodzakelijke en basisverzekerde zorg gaat. Hiertoe hebben we juist vrije prijzen gekregen omdat de redenering was, dat de marktwerking zou zorgen voor een betere kwaliteit bij slechts matig stijgende prijzen. Ik heb Ab Klink hierover destijds horen spreken en ook met hem hierover gesproken. De kwaliteitsverbeteringen in de zorg zou onder de streep door verhoogde effectiviteit juist voor kostenbesparing zorgen en de toenemende zorgvraag betaalbaar houden, zo was zijn visie. De nieuwe minister neemt meer het kapmes in de hand, verhoogd het eigen risico, beperkt budgetten en zet verder de zorgverzekeraars als tussenpersoon in, om de zorg verder te reguleren. Dat is geen vrije marktwerking. De ZV’s hebben regionaal vaak een bijna monopolie positie en krijgt nog meer macht door de echt vrije markt van restitutie bijna onmogelijk te maken en selectief te mogen inkopen. Vandaar de oproep van Robert Hoogland. Dat je bij AH niet over prijzen kan onderhandelen is een, maar je kunt wel kiezen voor de Jumbo. Als je als fysiotherapeut met de belangrijkste regionale ZV geen overeenkomst wilt, kan je niet kiezen voor een ander. Als er dus in Limburg alleen maar AH’s zijn zullen de boodschappen daar ook duurder worden en is er ook sprake van een verstoorde markt. Het NMA ziet erop toe dat dit niet gebeurd. En als het toch zou gebeuren en de mensen dan de straat op zouden gaan om actie te voeren, zouden ze niet direct op de vingers worden getikt door het NMA. Bij onze markt tussen ZV’s en fysio’s ligt dat dus allemaal een beetje anders en is er dus wel degelijk sprake van een verstoorde markt en geen normale marktwerking van vraag en aanbod. Waarom? Waarschijnlijk wil de politiek dit zo..

  Volgens zijn er wel degelijk ZV’s met eigen kwaliteitsvoorwaarden. Het KNGF heeft nooit de inrichtingseisen van CZ bedacht, door de verzekeraars bedachte maximale behandelgemiddelden met beheers-audits komt ook niet van onze zijde. Waarschijnlijk is er nog (veel) meer, maar daar weet ik niet het fijne van. Ik heb daar als niet contracteerder gelukkig niets mee te maken.

  Gegroet en tot een volgende keer in een andere discussie,

  Koen.

Comments are closed.