DBC-afspraken leveren specialisten meer geld.

De DBC-afspraken die specialisten vorig jaar hebben gemaakt, zijn behoorlijk profijtelijk geweest. De betrokken artsen kregen 40 procent meer geld dan zij via het lumpsumsysteem zouden hebben gekregen. Dat schrijft tarievenorgaan CTG in een brief aan minister Hoogervorst.

Advertentie:FYGO uitzenden, payrollen voor de fysiotherapeut

Afgelopen jaar maakten in totaal tien ziekenhuizen en zeventien zelfstandige behandelcentra DBC-afspraken. Het CTG noemt dat aantal ‘niet indrukwekkend’. De DBC’s leiden tot extra kosten ter waarde van 5,4 miljoen euro. Hiervan ging 2,4 miljoen naar medisch specialisten en de rest naar de ziekenhuizen. Er werden meer DBC-verrichtingen uitgevoerd dan afgesproken. Vooral relatief goedkope DBC’s met een relatief hoog inkomensbestandsdeel voor artsen waren populair. Het CTG tekent aan dat de DBC-afspraken deels in de plaats zijn gekomen van de wachtlijstgelden. Die zijn in 2003 komen te vervallen.

Bron: Medisch Contact

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl