CZ start met “preferred providers”

Zorgverzekeraar CZ bestudeert de haalbaarheid van een systeem waarbij verzekerden geen eigen bijdrage(of een lagere) voor fysiotherapie hoeven te betalen, mits ze een door CZ geselecteerde fysiotherapeut bezoeken.

Advertentie:FYGO uitzenden, payrollen voor de fysiotherapeut

Het kan ook van toepassing zijn op de no-claim die vanaf volgend jaar geldt voor ziekenfondsverzekerden.
De directeur Zorg van CZ, Alfred Roobol, maakte dit bekend bij de opening van een praktijk voor fysiotherapie in Kaatsheuvel. Roobol opende de praktijk samen met Bas Eenhoorn, de nieuwe voorzitter van de KNGF, het genootschap van fysiotherapeuten.
Roobol: ´Er staat veel te veranderen in de wereld van de fysiotherapie. De fysiotherapie gaat uit de Wet Tarieven Gezondheidszorg, waardoor vrije prijsvorming mogelijk is. Per 1 januari 2003 al is een aanzienlijk deel van de fysiotherapie uit de ziekenfondsverzekering geschrapt. Vanaf dat moment moesten verzekerden zelf kiezen of zij zich hiervoor aanvullend wilden verzekeren, voor welk pakket en tegen welke prijs. Gelukkig heeft vrijwel iedereen van onze twee miljoen verzekerden gekozen voor een dergelijke aanvullende verzekering. Nieuwe maatregelen van overheidswege zitten in het verschiet, waarbij met name de introductie van een ´no-claim´ in 2005 in het oog springt. Al deze maatregelen leiden tot een groter kostenbesef en tot meer eigen risico voor patiënten. Daardoor zal in de fysiotherapie de markt echt zijn werk kunnen gaan doen. De klant gaat kiezen: voor kwaliteit, voor korte effectieve behandelingen en voor snelle toegang en behandeling buiten kantooruren. Wij gaan deze vormen van kwaliteit bij voorkeur contracteren en onze klanten de weg wijzen naar fysiotherapeuten waarvan wij weten dat ze goede kwaliteit leveren. Dit zullen onze ´preferred providers´ worden. Wij zullen voor onze klanten voordelen proberen te realiseren, wanneer zij gebruik maken van deze ´preferred providers, waarbij te denken valt aan lagere of geen eigen betalingen, geen invloed op de no-claim of dergelijke. Hierdoor zal in de loop van de tijd de loop naar praktijken gaan veranderen. Sommige fyisiotherapie-praktijken zullen het minder goed gaan doen, andere beter, omdat de klant en wij gaan kiezen. Daarom moeten ook de fysiotherapeuten gaan kiezen, bijvoorbeeld voor geprotocolleerde kwaliteit, transparantie over waar u goed in bent en wat u liever aan een collega overlaat, maar ook gestructureerde samenwerking met verwijzers, opdat de klant dat in de kwaliteit van zijn behandeling merkt.´

Roobol kondigde ook aan dat CZ en de KNGF een afspraak hebben gemaakt over de gezamenlijke ontwikkeling van vijf productgroepen, waarin de fysiotherapeuten nieuwe vergoedingsafspraken willen gieten. Roobol: ´Wij willen daar graag aan meewerken omdat dit kan helpen in het leveren van een duidelijk product voor de klant. Dit jaar al hebben wij het systeem van machtigingen afgeschaft en vervangen door een systeem, waarin de fysiotherapeut met zijn klant een overeenkomst aangaat over het doel en de duur van de behandeling.´

Bron: CZ

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl