Advertentie:bezoek fysiovacature.nl

Honderden CZ revalidatiepatiënten zijn flink gedupeerd door het niet uitbetalen van hun zorgnota’s door zorgverzekeraar CZ. Het gaat in totaal om een bedrag van meer dan één miljoen euro aan zorg die wel geleverd is door zelfstandige revalidatiecentra in Nederland, maar niet wordt uitbetaald aan de zorgverleners of aan de patiënten door CZ.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Werving en selectie voor de fysiotherapeut

Gecontracteerde vs. Ongecontracteerde zorg

In Nederland hebben wij twee soorten zorg: gecontracteerde en ongecontracteerde zorg. Gecontracteerde zorg betekent dat een zorgverlener een contract aangaat met een zorgverzekeraar en daarmee akkoord gaat met alle opgelegde criteria vanuit een zorgverzekeraar. Deze criteria worden nog elk jaar verder aangescherpt, waardoor steeds minder zorgverleners in aanmerking kunnen komen en de keuzevrijheid van patiënten verder wordt beperkt.

Wettelijk gezien zijn zorgverzekeraars in Nederland verplicht om ongecontracteerde zorg alsnog grotendeels te vergoeden. Het percentage van deze vergoeding verschilt per zorgverzekeraar, maar is gemiddeld 70% van het totale notabedrag. De vrije artsenkeuze geeft patiënten de mogelijkheid om zorg af te nemen bij een zorginstantie naar keuze, ook ongecontracteerde zorginstanties.

Stille oorlog tussen zorgverzekeraars en zorgverleners

Ongecontracteerde zorg is voor zorgverzekeraars een oncontroleerbare kostenpost en zorgverzekeraars willen niets liever dan dat deze zelfstandige klinieken en centra het veld ruimen. Al jaren vindt er achter de schermen een gevecht plaats tussen zorgverzekeraar en zorgverlener waarbij er niet aan de patiënt gedacht wordt.

RevaVisie, een jonge, ongecontracteerde revalidatiestichting met een aantal zelfstandige revalidatiecentra verspreid over Nederland, trekt nu aan de noodbel. Compleet onder druk gezet door CZ hebben zij als laatste redmiddel de openstaande nota’s naar hun patiënten moeten sturen. Een gang van zaken die niet vaak voorkomt en ook absoluut niet wenselijk is. CZ keurt deze zorgnota’s keer op keer af, omdat het naar hun zeggen niet onder de dekking van de polis valt. Echter worden diezelfde klachtpatronen bij gecontracteerde zorgverleners wel direct vergoed door CZ. RevaVisie heeft de proef op de som genomen en een patiënt die bij één van hun behandelcentra was afgekeurd met dezelfde klachten naar een collega revalidatiekliniek gestuurd. Omdat deze kliniek wel een contract heeft met CZ, werd de zorg wel aangenomen.
Ook als alleen een consult van de specialist wordt gedeclareerd, wordt de nota soms door CZ afgewezen.

Patiënten de dupe

De zelfstandige revalidatiecentra die samenwerken onder naam van RevaVisie, zitten door het niet uitbetalen van de zorg inmiddels op zwart zaad. Na een jaar trekken aan CZ hebben zij alsnog de nota’s rechtstreeks aan hun patiënten moeten sturen. Het gaat hier om intensieve revalidatietrajecten bij veelal ernstig zieke en daardoor minder weerbare patiënten. Deze patiënten krijgen nu ook nog eens een nota van gemiddeld 7000 euro op de deurmat en zitten nu midden in een gevecht tussen hun zorgverzekeraar en zorgverlener.

Dwingen tot het tekenen van procesvolmachten

CZ benadert momenteel actief de patiënten met procesvolmachten die hun rekening bij CZ hebben ingediend of patiënten waarvan CZ verwacht dat er nog een rekening ingediend gaat worden.

Patiënten worden simpelweg benaderd met de vraag de procesvolmacht te tekenen. Dit met heel weinig uitleg, de uitleg die plaats vindt is summier: wanneer u deze volmacht tekent, hoeft u niet aan CZ te betalen en ook niet aan RevaVisie.
Veelal weten patiënten niet wat ze tekenen, namelijk het feit dat CZ namens hen een rechtszaak kan starten tegen RevaVisie, de revalidatie-instelling waarbij zij zijn gerevalideerd en vaak een betere kwaliteit van leven door hebben gekregen. CZ adviseert patiënten over te stappen naar een gecontracteerde zorgverlener, zodat zij garant staan voor de kwaliteit van de zorg. Hierdoor impliceert CZ dat zorg bij niet-gecontracteerde zorgverleners niet goed zou zijn.

Feedback van patiënten

Alle patiënten zijn meer dan tevreden over de zorg die aan hen geleverd is. Inmiddels hebben al meer dan 50 patiënten hun onvrede geuit over het wangedrag van CZ en hebben zij aangegeven hierover een getuigenis te willen afleggen. Zij voelen zich ernstig onder druk gezet door hun zorgverzekeraar om mee te gaan in een door CZ te voeren proces tegen RevaVisie, terwijl zij meer dan tevreden zijn over de zorg die zij hebben ontvangen.

Nederland is een vrij land, waar patiënten recht hebben om te kiezen voor een zorgverlener naar keuze. De macht van zorgverzekeraars is gaan leiden tot machtsmisbruik. Zorgverleners worden steeds meer onder druk gezet en uitgemolken. Steeds meer zorgverleners voelen zich om deze reden gedwongen om op te staan en hun grenzen aan te geven, tot hier en niet verder!

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl
VIAFydee
Vorig artikelGa samen met je cliënt actief aan de slag
Volgend artikelDe ontdekking van de musculus Tensor Vastus Intermedius