COPD wordt vaak niet ontdekt

Uit een diagnostisch onderzoek in de Nederlandse huisartspraktijk (uitgevoerd tussen 2006 en 2009) bleek dat een groot deel van de mensen die voor langdurige hoestklachten bij de huisarts kwamen, tot dan toe onontdekt COPD (29%) hadden. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Lidewij Broekhuizen.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Uitzendbureau voor de fysiotherapeut

Broekhuizen voerde tussen 2006 en 2009 een diagnostisch onderzoek uit in de Nederlandse huisartspraktijk. Hierin werd gemeten hoe vaak – nog niet eerder ontdekt – COPD voorkwam bij mensen met langdurige hoest, en wat de waarde was van de verschillende testen die gebruikt worden voor COPD.

Er werden 400 patiënten onderzocht, die ouder waren dan 50, de huisarts consulteerden met langdurige hoestklachten, en nog niet bekend waren met COPD. Deze patiënten ondergingen uitgebreide diagnostiek naar COPD, waaronder anamnese, lichamelijk onderzoek, spirometrie en volledig longfunctieonderzoek. Een expertpanel van een longarts en een huisarts beslisten samen of sprake was van COPD of niet, nadat zij alle gegevens van de patiënt hadden bestudeerd.

Bron: uu.nl

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl