Claudicatio Intermittens, met een netwerk loopt het wel!

Circa 80% van de patiënten met perifeer arterieel vaatlijden is gebaat bij conservatieve therapie bestaande uit de behandeling van risicofactoren, gesuperviseerde looptraining voor het verminderen van symptomen en het bevorderen van een actieve leefstijl.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Uitzendbureau voor de fysiotherapeut

De looptraining bestaat nog vaak uit een eenmalig mondeling advies van de arts om “meer te lopen, eventueel met een schriftelijke instructie. Uit de literatuur blijkt dat gesuperviseerde looptherapie zoals omschreven in de KNGF-richtlijn “Claudicatio Intermittens” betere resultaten geeft.

Goedlopende initiatieven hiervan in een klinische setting zijn bekend, de capaciteit hier is echter gelimiteerd. Daarom werd enige jaren geleden gestart met gesuperviseerde looptherapie in de woonomgeving van de patiënt. In het kader van de EXITPAD-studie werd ook in de regio Eindhoven met een zo’n netwerk gestart. Nu deze studie is afgerond rechtvaardigen de resultaten een revival van het Netwerk Looptherapie Eindhoven (NLTE).

15 oktober 2009 is er in Eindhoven een voorlichtingsavond voor fysiotherapeuten die aan het netwerk in Eindhoven willen deelnemen. Enkele vooraanstaande sprekers:
dr. Joep Teijink (vaatchirurg), Saskia Nicola (arts onderzoeker), dr. Erik Hendriks (richtlijncoördinator KNGF-richtlijnen CEBP, MUMC+) en prof. dr. Rob de Bie  (CEBP, MUMC+).

Bron: RGF Midden- en Oost-Brabant

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl