Cijfers zorggebruik fysiotherapie 2014

Patiëntkenmerken

Van alle patiënten die door de fysiotherapeut zijn behandeld in 2014 was 59% vrouw. De gemiddelde leeftijd van patiënten die in 2014 een fysiotherapeut bezochten is 52 jaar.
Tot 2013 is er jaarlijks een lichte stijging te zien in het aandeel vrouwen en de gemiddelde leeftijd van de patiënten; in 2014 is deze stijging niet doorgezet.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Werving en selectie voor de fysiotherapeut

Omvang zorggebruik

De mediaan en het gemiddelde aantal behandelingen per patiënt ligt in 2014 iets lager dan in voorgaande jaren (mediaan: 6; gemiddelde: 9,7). Patiënten die behandeld worden voor een chronische aandoening kregen de afgelopen jaren gemiddeld 3 keer zoveel behandelingen als patiënten die behandeld worden voor een niet-chronische aandoening.

Voor de totale populatie is de mediaan van de behandelduur per patiënt in 2014 5,7 weken (gemiddelde: 9,6). Voor patiënten met een chronische aandoening is de mediaan van de behandelduur per patiënt in 2014 12,3 weken. Dit is lager dan in voorgaande jaren, waarin de mediaan van de behandelduur per kalenderjaar rond de 16 weken was.

Aanmelding

 • 47% van de patiënten komt op eigen initiatief bij de fysiotherapeut en 53% komt via een verwijzer.
 • 64% van de verwezen patiënten komt via een verwijzing van de huisarts bij de fysiotherapeut.
 • Bij 99% van de patiënten die een screening hebben ondergaan was de conclusie ‘pluis’ (i.e. de patiënt is met de zorgvraag aan het juiste adres).

Trendcijfers

 •  Het aandeel patiënten dat op eigen initiatief bij de fysiotherapeut komt is de afgelopen jaren gestegen, van 37% in 2010 naar 47% in 2014.
 • Tussen 2010 en 2014 is het aandeel verwezen patiënten met de huisarts als verwijzer afgenomen en is het aandeel verwezen patiënten met een medisch specialist als verwijzer toegenomen, van 20% in 2010 naar 36% in 2014.

Gezondheidsproblemen

 • 7% van de patiënten bij de fysiotherapeut wordt behandeld voor spier-, pees, en fascie aandoeningen aan de cervico-thoracale wervelkolom.
 • 15% van de patiënten wordt behandeld voor een chronische aandoening.
 • 44% van de patiënten is binnen een maand na het ontstaan van het gezondheidsprobleem naar de fysiotherapeut gegaan.
 • 70% van de patiënten komt met een nieuw gezondheidsprobleem bij de fysiotherapeut.
 • 68% van de patiënten wordt behandeld voor een gezondheidsprobleem dat geleidelijk is ontstaan.

Trendcijfers

 •  In de jaren 2010-2014 zijn spier-, pees, en fascie aandoeningen aan de cervico-thoracale en lumbale wervelkolom de meest voorkomende gezondheidsproblemen.
 • Tussen 2010 en 2014 is een daling te zien in het aandeel patiënten dat behandeld wordt voor een gezondheidsprobleem dat acuut is ontstaan en een stijging in het aandeel patiënten dat behandeld wordt voor een gezondheidsprobleem dat geleidelijk is ontstaan.

Klinimetrie

 • Bij 41% van de patiënten is een meetinstrument gebruikt tijdens de behandeling bij de fysiotherapeut.
 • De ‘Patiënt Specifieke Klachten Lijst’ is het meest gebruikte meetinstrument.

Prestatiecodes

In 2014 was 73% van de zittingen reguliere fysiotherapie een zitting in de praktijk. Het aandeel zittingen voor groepsbehandelingen van 2-10 personen en intakes lag in 2013 en 2014 hoger dan in voorgaande jaren.

 

prestatiecodes

 

Lees meer op de website van Nivel

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl
Vorig artikelUitdagende activiteiten verbeteren prestaties van kinderen
Volgend artikelVeel onduidelijk over taken zorgverzekeraar