dinsdag 14 juli, 2020
Home Politiek en regelgeving

Politiek en regelgeving

Aanvullende zorgverzekering zonder basisverzekering niet altijd mogelijk

Bij iets minder dan de helft van de zorgverzekeraars is het niet mogelijk alleen een aanvullende verzekering af te sluiten. Als dit wel mogelijk is, rekent de verzekeraar vaak een toeslag op de premie...

Update: Behandeling chiropractor geen aanleiding wervelfractuur bij baby

Op 29 september vertaalde we een artikel van een Australische website "The Age" waarin een chiropractor werd beschuldigd van het breken van het nekje van een vier maanden oude baby met een torticollis. Inmiddels...

Friese fysiotherapeuten tekenen contract niet

De fysiotherapeuten en De Friesland kwamen gisteravond samen in het Abe Lenstrastadion in Heerenveen om nog eens te praten over de verschillen. Alhoewel het gesprek volgens beide partijen naar tevredenheid verliep, blijven ze het...

Plasterk: onderwijs barst uit zijn voegen

Minister Plasterk van Onderwijs wil het stelsel van hoger onderwijs ingrijpend herzien. Het huidige, zogenoemde binaire stelsel, gebaseerd op de tweedeling tussen hoger beroepsonderwijs (hbo, hogescholen) en wetenschappelijk onderwijs (wo, de universiteiten), barst uit...

Breed convenant tegen fraude in de zorg

Negen partijen hebben onder leiding van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een breed convenant tegen zorgfraude getekend. Fraude zet de betaalbaarheid en solidariteit van de zorg onder druk en dient daarom bestreden...

CDA wil uitgeklede Zorgautoriteit

Het CDA botst met minister Hoogervorst en een kamermeerderheid over de bevoegdheden van de Zorgautoriteit. Het CDA wil het toezicht op marktwerking in de zorg helemaal onderbrengen bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).Hoogervorst wil het...