zondag 22 september, 2019
Home Politiek en regelgeving

Politiek en regelgeving

Zwarte lijst voor medici op internet

Patiënten kunnen naar verwachting nog dit najaar op een "zwarte lijst" op internet zien of artsen en andere beroepsbeoefenaren (zoals tandartsen en verpleegkundigen) geschorst zijn of uit hun beroep gezet na een uitspraak van...

‘Concurrentie moet zorgpremies drukken’

Een nieuw zorgstelsel is broodnodig om de vergrijzing in Nederland het hoofd te bieden, maar wel zonder torenhoge premiestijgingen. Marktwerking speelt daarin een belangrijke rol, evenals keuzevrijheid voor de consument. Concurrentie tussen de ziekenhuizen...

CBP wijst zorgverzekeraars op grenzen gegevens in Vecozo

Vecozo is het elektronisch schakelpunt tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders voor controle op verzekeringsrechten en declaratieverkeer. Het opnemen van gegevens over de huisarts bij wie de verzekerde is ingeschreven, overschrijdt de grens van hetgeen nog...

CDA wil uitgeklede Zorgautoriteit

Het CDA botst met minister Hoogervorst en een kamermeerderheid over de bevoegdheden van de Zorgautoriteit. Het CDA wil het toezicht op marktwerking in de zorg helemaal onderbrengen bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).Hoogervorst wil het...

Enorme premieverschillen bij orthodontie en fysio

Wie in 2010 volledig verzekerd wil zijn voor orthodontie of fysiotherapie, moet goed opletten. De prijsverschillen tussen de aanvullende zorgverzekeringen zijn enorm. Door slim te kiezen kunnen consumenten tot ruim € 1.000 op jaarbasis...

Fundamenten voor hervormingsagenda zorg

Minister Hoogervorst en staatssecretaris Ross-Van Dorp (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) willen de uitgaven in de gezondheidszorg het komend jaar beheerst laten groeien. Er komt extra geld beschikbaar om de groei van de vraag naar zorg...