dinsdag 2 juni, 2020

Cognitieve Treatment of Illness Perceptions bij lage rugklachten

Chronische lage rugklachten zijn een veelvoorkomend probleem. Ze kunnen een grote invloed hebben op het dagelijks leven. 'Om te herstellen van chronische rugklachten is het niet altijd nodig om lichamelijk te oefenen: kritisch kijken...

Allochtonen hebben vaker astma en COPD

Astma, COPD en hooikoorts komen in Nederland vaker voor bij niet-westerse allochtonen. Vergeleken met autochtone Nederlanders lijden vooral Turkse mannen tussen 40 en 65 jaar vaker aan COPD, terwijl astma vaker voorkomt bij Surinamers...

3D-print maakt beter kraakbeenherstel mogelijk

Een internationaal team onderzoekers onder leiding van het UMC Utrecht heeft met behulp van 3D-printtechniek materiaal ontwikkeld om kraakbeenweefsel in gewrichten te herstellen. “Hiermee zijn op termijn wellicht grotere delen van een gewricht, zoals...
kraakbeen

Is PRP de oplossing bij weke delen en kraakbeen letsels?

Plaatjesrijk plasma (PRP) is een nieuwe technologie die het proces van weefselgenezing beoogt te beïnvloeden door chemotactische, proliferatieve en anabole cellulaire reacties te stimuleren met als uiteindelijk doel het herstel van weefselfunctie. PRP kan...

Gebroken heup aanslag op oudere patiënt

Operaties vanwege een gebroken heup zijn berucht vanwege de vele complicaties en hoge sterfte. Van de bijna 18.000 patiënten per jaar overlijdt één op de drie in het eerste jaar na opname. Een overdrachtsinstrument,...

Resultaat poliklinische revalidatie inzichtelijk door nieuwe vragenlijst

Het zichtbaar maken van resultaten van de revalidatiebehandeling wordt steeds belangrijker voor consumenten, verzekeraars en overheid. We spreken van een geslaagde poliklinische revalidatie als de patiënt na de behandeling zo veel mogelijk weer kan...