Buijs: “Huisarts buiten no-claim systeem houden”

In 2006 komt er een basisverzekering. Het onderscheid tussen particulier en ziekenfonds verdwijnt dan. Tevens zal er, in plaats van het aangekondigde eigen risico, een no-claim systeem komen. Dit betekent dat iedereen 250 euro betaalt, maar dat dit bedrag geheel of grotendeels teruggestort wordt als er geen of weinig gebruik van de zorg wordt gemaakt.

Advertentie:FYGO uitzenden, payrollen voor de fysiotherapeut

Het CDA gaat akkoord met dit systeem, mits de huisarts erbuiten blijft. De huisarts is de poortwachter van de gezondheidszorg. Het CDA wil niet dat er een drempel wordt opgelegd voor huisartsen bezoek.

Buijs Buijs: ‘Er komen meer prikkels in het systeem, waardoor een meer directe relatie tussen prijs en prestatie zal worden aangebracht. Verbeteren van doelmatigheid en verminderen van bureaucratie zal hiervan het gevolg kunnen zijn. Er komt een private zorgverzekering onder publieke randvoorwaarden waarbij aan de eisen van het CDA nl; acceptatieplicht, geen risicoselectie en kinderen gratis meeverzekerd, is voldaan.’

Buijs: ‘Wij zijn verheugd dat het verschil tussen particuliere- en ziekenfondsverzekerden verdwijnt. Per 1 januari a.s. is voorzien in een no-claim teruggavenregeling in de ZFW, dit in plaats van de invoering van een verplicht eigen risico. Voor wat betreft het wetsvoorstel no-claim korting is en blijft de CDA fractie van mening dat de huisartsengeneeskunde hiervan dient te worden uitgesloten op grond van inhoudelijke argumenten. Nog eens ondersteund door het Nivel-rapport van 15 april. Dit zal bij de behandeling van het wetsvoorstel dan ook een harde eis zijn.’

Bron: CDA

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl