Bezoek aan fysiotherapeut fors gedaald

In de eerste twee maanden van 2004 daalde het bezoek aan de fysiotherapeut fors: het aantal zittingen fysiotherapie lag in januari en februari gemiddeld bijna 15% lager dan in dezelfde maanden in 2003. Deze daling valt samen met veranderingen in het ziekenfondspakket per 1 januari 2004.

Advertentie:FYGO uitzenden, payrollen voor de fysiotherapeut

Het is nog onduidelijk of deze daling beperkt blijft tot deze 2 maanden of dat hij zich de rest van het jaar voortzet.

Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL met gegevens van de Landelijke Informatievoorziening Paramedisch Zorg. De 38 extramurale fysiotherapiepraktijken die onderdeel zijn van LIPZ houden sinds 2002 een registratie bij van al hun verrichtingen.

Vanaf 1 januari 2004 valt fysiotherapie voor volwassenen niet langer binnen de basisverzekering. Een uitzondering hierop vormen patiënten met een chronische aandoening, zij hebben nog beperkt recht op een vergoeding. Andere volwassenen die een fysiotherapeut bezoeken moeten òf dit dus zelf betalen òf zich hiervoor aanvullend verzekeren.

De huidige registratie door LIPZ geeft geen antwoord op de vraag welke groepen patiënten, met welke klachten, en verzekerd bij welke zorgverzekeraar, minder gebruik zijn gaan maken van fysiotherapie. Hiervoor is nader onderzoek nodig. Het effect van de veranderingen in het ziekenfonds pakket kunnen per zorgverzekeraar verschillen, door verschillen in de aanvullende verzekering.

Bron: NIVEL

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl

1 REACTIE

Comments are closed.