Bestuur NVMT stuurt brandbrieven

Geachte mevrouw Schippers,

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Werving en selectie voor de fysiotherapeut

Zoals u heeft kunnen lezen in het Algemeen Dagblad van 12 december jl. heeft een kwart van de aanvullende polissen een mindere dekking en dat terwijl de polissen ook nog eens flink duurder worden. Ook de patiënt die een aanvullend pakket afsluit voor fysiotherapie, merkt dat er sprake is van een 30% vermindering. Voor de patiënt betekent dit minder zorg voor meer geld. Dit is een direct gevolg van uw keuze om de verantwoording voor bezuinigingen neer te leggen bij de zorgverzekeraar.
U geeft aan hiertoe wel over te moeten gaan vanwege de hoge onkosten in de zorg maar ook vanwege het overbehandelen door de beroepsgroep (Bron: uw lezing op het LHV congres 2 december jl.).

Juist op deze onderbouwing van uw beleid willen wij, de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT), vertegenwoordiger van 2.200 fysiotherapie-specialisten, u aanspreken. Uw beleid is gebaseerd op verkeerde assumpties!

Als u zich verdiept in de cijfers van zorgverzekeraars in Nederland zult u merken dat de manuele therapie het ijzersterk doet met benchmarkcijfers van gemiddeld 6 behandelingen om de patiënt van zijn klacht af te helpen. Dit is volledig in lijn met wetenschappelijke publicaties waarin blijkt dat de manuele therapie een doelmatige dus ook kosteneffectieve behandeling is!

Daar waar u insteekt op de bevolking zo langdurig mogelijk te kunnen laten deelnemen aan het arbeidsproces en zo lang mogelijk thuis te laten wonen, zal het u toch vrolijk moeten stemmen dat er een beroepsgroep is die evident kosteneffectief werkt om uw doel te realiseren. Wat schets onze verbazing, integendeel, u brengt de zorgverzekeraars in stelling en wil korten op het inkomen van de zorgverleners. Weet u dan niet dat de tarieven voor manuele therapie al jaren niet meer geïndexeerd zijn, er nog steeds geen enkele extra beloning bestaat voor intramuraal werkende manueel therapeuten en ook dit jaar diverse verzekeraars de manueel therapeut “straffen” voor het doelmatig handelen door een lager behandeltarief, het maximaliseren van het aantal behandelingen en een inperking van het behandeldomein. Dit zonder overleg met de beroepsgroep.

U stelt dat u van de overschrijdingen af wilt. Inderdaad schermen de zorgverzekeraars met cijfers van overschrijding in behandelingen manuele therapie. Besef dat:
a)   niet de zorgverzekeraars maar de beroepsgroep zelf de verantwoordelijkheid neemt om onze leden hierop aan te spreken;
b)   overbehandeling slechts een zeer klein percentage van de beroepsgroep betreft < 5% en c)   ondanks deze overschrijdingen het benchmarkgemiddelde van het aantal behandelingen nog steeds gemiddeld 6 is.
Kortom, indien u wilt bezuinigen in de zorg, investeer dan in doelmatigheid, zeker in behandelingen die wetenschappelijk onderbouwd en kosteneffectief zijn, en haal zeker de verantwoording niet weg bij de beroepsgroep.

Het is dan ook onbegrijpelijk dat u de zorgverzekeraar in de “leading position” plaatst. Zo wordt zorg gedegradeerd tot niets anders dan een financieel risico. Wij als beroepsgroep staan voor kwaliteit en doelmatigheid. We bewaken het domein en ontwikkelen evidence based richtlijnen voor onze leden, kortom wij dragen zorg voor transparantie en kwaliteit.
Nogmaals laat de verantwoording daar waar deze hoort: bij de beroepsgroep!

Ook wij als NVMT willen graag met u rond de tafel en willen u graag nader informeren over de kwaliteit en doelmatigheid van de Manuele Therapie voordat u tot een beleid zult komen.

Met vriendelijke groet,
Namens het NVMT bestuur,

Dr. A.L. Pool- Goudzwaard
Voorzitter

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl
1
2
Vorig artikelManipulaties en oefeningen effectiever bij nekpijn
Volgend artikelCognitieve Treatment of Illness Perceptions bij lage rugklachten