Bedrijfsarts delegeert deel verzuimbegeleiding

Bedrijfsartsen mogen in de toekomst onderdelen van de verzuimbegeleiding delegeren naar verpleegkundigen en niet-medisch geschoolde arbospecialisten. Zo heeft de achterban van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) vorige week besloten. Voorwaarde is wel dat de eindverantwoordelijkheid van de bedrijfsarts is gewaarborgd.

Advertentie:FYGO uitzenden, payrollen voor de fysiotherapeut

Volgens de NVAB kunnen specifieke taken worden uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijfsverpleegkundigen. Ook zal het mogelijk zijn bepaalde taken onder te brengen bij bedrijfsmaatschappelijk werkenden, reïntegratiemanagers, personeelswerkers en arbeidsdeskundigen.
De NVAB verbindt aan de delegatie van taken in het kader van sociaal-medische begeleiding wel een aantal voorwaarden. De deskundigheid moet zijn gewaarborgd. Het is zaak protocollen te ontwikkelen. Ook dient er structureel overleg te komen tussen de bedrijfsarts en de gedelegeerde. De werknemer dient in begrijpelijke termen te zijn ingelicht over de wijziging in de begeleiding.

Bron: Medisch Contact

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl