Atrocentese bij een pijnlijk kaakgewricht

Patiënten met kaakgewrichtsklachten hebben baat bij het eerder inzetten van artrocentese (spoelen van het gewricht door middel van een gewrichtspunctie). Deze therapie geeft een snellere verlichting van de pijn en draagt bij aan het reduceren van ziektekosten. Dat concludeert Lukas Vos in zijn promotieonderzoek. Artrocentese wordt nu pas gebruikt als conventionele behandeltechnieken onvoldoende hebben geholpen.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Uitzendbureau voor de fysiotherapeut

Pijn aan het kaakgewricht komt vaak voor. Er kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen, maar vaak is de exacte oorzaak niet duidelijk. Patiënten krijgen het advies hun dieet aan te passen en thuis bewegingsoefeningen te doen, eventueel in combinatie met fysiotherapie en het plaatsen van een splint. Atrocentese wordt pas ingezet als de klachten blijven.

Vos onderzocht welke invloed het eerder inzetten van zo’n gewrichtspunctie heeft op de klinische effectiviteit en op de kosten. Ook ging hij na of viscosupplementatie (het herhaaldelijk inspuiten van een bepaalde stof die vervolgens werkt als glijmiddel in een schurend gewricht, nu nog alleen toegepast in het kniegewricht) ook in het kaakgewricht succesvol kan zijn. Hij concludeert dat artrocentese een meer prominente plaats verdient in de behandelstrategie van gewrichtspijn in het kaakgewricht, en pleit bovendien voor verder onderzoek naar behandelingen die succesvol zijn gebleken in vergelijkbare gewrichten.

Bron: rug.nl

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl