Artsen conceptrichtlijn ‘Iliotibiale band syndroom

De conceptrichtlijn ‘Iliotibiale band syndroom (ITBS)’- werktitel ‘Lopersknie’ van het de Vereniging voor Sportgeneeskunde is gereed.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Uitzendbureau voor de fysiotherapeut

Deze conceptrichtlijn is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering van allen die betrokken zijn bij de diagnostiek en behandeling van patiënten met ‘Iliotibiale band syndroom (ITBS)’- werktitel ‘Lopersknie’. De richtlijn is opgesteld door een breed samengestelde werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende beroepsgroepen. De concepttekst berust op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en aansluitende meningsvorming gericht op het expliciteren van goed medisch handelen.

NHG-leden worden uitgenodigd hun reactie te geven op geconstateerde essentiële omissies of misvattingen in conclusies of aanbevelingen en uiteraard ook de inhoud van de argumentatie, voor zover die invloed heeft op de conclusie(s) en aanbevelingen. Verder wordt u verzocht er rekening mee te houden dat deze conceptrichtlijn in geen geval verward mag worden met de –uiteindelijk door de wetenschappelijke en beroepsverenigingen gefiatteerde- definitieve richtlijn. Deze conceptrichtlijn is nog niet voor patiëntenzorg bedeeld en aan de deze conceptrichtlijn kunnen noch door zorgverleners noch door patiënten rechten of plichten worden ontleend.

Download het document in PDF
Bron: NHG

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl