[Toespraak] Algemene Vergadering KNGF 4 juni

Hieronder kunt u de toespraak van Kitty Bouten, Henk Jansen en Arjen van Zon zoals deze is voorgedragen tijdens de AV op 4 juni teruglezen.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Werving en selectie voor de fysiotherapeut


Collega’s,

Wij zijn gekozen met een grote meerderheid; er zijn in de hele historie van het KNGF nog niet zo veel stemmen uitgebracht. Hoe u ook over onze benoeming denkt: die betrokkenheid van de leden is in elk geval positief. Het is hoopvol dat onze leden kennelijk wel in beweging komen wanneer zij de indruk hebben dat hun inbreng invloed heeft.

In korte tijd hebben de leden van het KNGF nu 2 x het signaal af gegeven dat zij zich niet in het gevoerde beleid kunnen vinden. De overtuiging dat de zwijgende meerderheid wel achter het gevoerde beleid zou staan, is gezien het aantal uitgebrachte stemmen niet houdbaar. Het is onwaarschijnlijk dat alleen de zwijgende minderheid zich zou hebben laten horen.

De reacties op onze verkiezing zijn verschillend:

  • opluchting bij veel collega’s door de hoop op verandering
  • teleurstelling en ongerustheid met name over het kwaliteitsbeleid bij hen die achter het gevoerde beleid staan.

Aan ons de taak om de eerste groep niet teleur te stellen en de tweede groep te laten zien dat hun ongerustheid niet nodig is.

Kwaliteit van de zorg zit in ons hart. Wanneer u de moeite neemt onze professionele activiteiten van de afgelopen jaren te bekijken, ziet u dat ook.

Een belangrijke verandering waar wij voor staan, is dat we de liefde van de beroepsgroep voor inhoudelijke kwaliteit niet langer laten misbruiken door andere partijen. Zorgverzekeraars gebruiken onze gedrevenheid voor de inhoud om hun doel te realiseren. Zij houden hun aanvullende polissen nog enigszins betaalbaar en versterken hun concurrentie positie door onze tarieven onder maximale druk te houden. Ons eigen kwaliteitsbeleid is daarvoor een uitstekend instrumentarium gebleken.
Die strategie gaan wij tackelen.

Onze eigen organisatie heeft zich de afgelopen jaren voornamelijk gericht op het ontwikkelen van kwaliteitsbeleid. Dat beleid is opgezet zonder te definiëren welke randvoorwaarden nodig zijn om die kwaliteit te leveren. Het lastige stuk van de vaststelling van randvoorwaarden hebben de betrokkenen geheel laten liggen. Dat heeft tot een enorme werkdruk in de beroepsgroep geleid.

Het besef dat de vereniging en de organisatie er zijn voor de leden moet in het DNA van de organisatie komen. Er lijkt bijna een soort dedain voor de leden te bestaan; dat kan natuurlijk niet. De leden financieren de vereniging en de hele organisatie om hun belangen en de belangen van hun vak te behartigen.

Het KNGF moet weer een vereniging worden van en voor en door de leden. Iedereen die daaraan mee wil werken, reiken wij graag de hand. Wij nodigen u uit om samen met ons aan een sterk en door de leden gedragen KNGF te werken.

 

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl
Vorig artikelPatiënt kan zelf zijn fysiotherapeut blijven kiezen
Volgend artikelUit de bestuurskamer van het KNGF 10 juni 2014