Aantal consulten fysiotherapie blijft een kwart achter na lockdown

Gemiddeld aantal consulten per praktijk per week voor verschillende leeftijdsgroepen
Gemiddeld aantal consulten per praktijk per week voor verschillende leeftijdsgroepen

Een maand na het opheffen van de lockdown was het aantal consulten bij de fysiotherapeut alweer gestegen tot driekwart ten opzichte van de tijd voor de coronapandemie. Daarna stagneerde deze stijging en vier maanden na de lockdown is het aantal consulten nog altijd driekwart van het aantal voor de pandemie. De mate waarin het aantal consulten daalde en weer herstelde, verschilde afhankelijk van de leeftijd van patiënten.

- tekst gaat verder na deze advertentie -


FYGO Uitzendbureau voor de fysiotherapeut

De maatregelen rondom de coronapandemie hadden gevolgen voor het aantal consulten bij de fysiotherapiepraktijken. In de figuur hieronder is te zien dat het aantal consulten per praktijk maanden na de lockdown nog niet op het niveau is van voor de pandemie. Dit geldt voor patiënten van alle leeftijden, maar er zit wel een verschil tussen de leeftijdsgroepen. Bij mensen ouder dan 80 daalde het aantal consulten tijdens de lockdown harder dan bij mensen jonger dan 80. In de stijging van het aantal consulten na de lockdown valt in de cijfers op dat dit bij kinderen van 0 tot en met 17 jaar het minst hard gaat. Daar krabbelt het aantal consulten maar langzaam richting het oude niveau en is ook hier nog steeds niet op het niveau van voor de lockdown.

Vrouwen hebben structureel meer consulten bij de fysiotherapeut

In onderstaande figuur is het aantal consulten voor mannen en vrouwen te zien. Voor de coronapandemie in periode 1 hadden vrouwen 1,5 keer meer consulten bij de fysiotherapeut dan mannen. Tijdens periode 2 en 3 is dat niet veranderd.

Gemiddeld aantal consulten per fysiotherapiepraktijk per week voor mannen en vrouwen
Gemiddeld aantal consulten per fysiotherapiepraktijk per week voor mannen en vrouwen

Patiënten met klachten gerelateerd aan COVID-19 vaker vrouw

Sinds 1 juni (week 23) kunnen fysiotherapeuten hun consulten voor patiënten met klachten die gerelateerd zijn aan COVID-19 met een speciale code registreren (code 9363). Deze code kon ook met terugwerkende kracht gebruikt worden. Er is te zien dat het aantal consulten bij klachten gerelateerd aan COVID-19 toeneemt naar 0,8 consulten per praktijk in week 27 tot en met 29 en daarna iets daalt tot tussen de 0,6 en 0,7 consulten per praktijk.

Gemiddeld aantal consulten per praktijk per week voor verschillende leeftijdsgroepen
Gemiddeld aantal consulten per praktijk per week voor verschillende leeftijdsgroepen

Zoals bij bovenstaande figuur beschreven bleef tijdens de maatregelen het aantal consulten bij vrouwen 1,5 maal zo hoog als bij mannen. Wanneer er bij patiënten sprake is van klachten gerelateerd aan COVID-19 is die verhouding echter opvallend hoger, namelijk 2 tot 2,5 maal zoveel consulten bij vrouwen.

Advertentie:bezoek fysiovacature.nl