vrijdag 15 oktober, 2021
Home Zoek

lipz - zoekresultaten

Wanneer u niet blij bent met de resultaten, kunt u een nieuwe zoekopdracht geven

Verschenen: Jaarboek LIPZ 2004

In januari 2004 werd de vergoeding voor fysiotherapeutische behandeling grotendeels geschrapt uit het basispakket van het - toenmalige - ziekenfonds. Als gevolg daarvan bezochten in 2004 minder mensen een fysiotherapeut dan in 2003. Bij...
infographic jaarcijfers fysiotherapie 2015

Jaarcijfers fysiotherapie 2015

De kernpunten van de gegevensverzameling over het kalenderjaar 2015 zijn samengevat in deze infographic. Dit gedeelte geeft inzicht in: de populatie die de fysiotherapeut bezoekt het zorgproces de zorginhoud de zorgevaluatie De gegevens beperken zich tot...
Mate waarin de behandeldoelen zijn bereikt bij beëindiging van de behandeling bij de fysiotherapeut (% patiënten), 2009-2013

Jaarcijfers 2013 en trendcijfers fysiotherapie 2009-2013

Dit rapport bevat de jaar- en trendcijfers van de Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ) voor de beroepsgroep fysiotherapie. Evenals voorgaande jaren worden in dit rapport kenmerken van de patiënt, de aanmelding, het gezondheidsprobleem, de...

Jaarcijfers 2012 en trendcijfers fysiotherapie 2008-2012

Dit rapport bevat de jaar- en trendcijfers van de Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ) voor de beroepsgroep fysiotherapie. Evenals voorgaande jaren worden in dit rapport kenmerken van de patiënt, de aanmelding, het gezondheidsprobleem, de...

Jaarcijfers 2011 en trendcijfers fysiotherapie 2007-2011

Dit rapport bevat de jaar- en trendcijfers van de Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ) voor de beroepsgroep fysiotherapie. Evenals voorgaande jaren worden in dit rapport kenmerken van de patiënt, de aanmelding, het gezondheidsprobleem, de...

Jaarcijfers 2010 en trendcijfers 2006-2010 Oefentherapie Cesar

Dit rapport bevat de jaar- en trendcijfers van de Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ) voor de beroepsgroep oefentherapie Cesar. Evenals voorgaande jaren worden in dit rapport kenmerken van de patiënt, de verwijzing, het gezondheidsprobleem,...