Bekijk deze nieuwsbrief online als u de Nieuwsbrief niet goed kunt lezen.

FysioForum.nl Nieuwsmailer

Fydee roept zorgverleners en patiënten op in beweging te komen

Zonder dat politiek Den Haag het ziet/wil zien, hebben zorgverzekeraars totale macht. Dit komt tot uiting in de door zorgverzekeraars aangeboden contracten naar fysiotherapiepraktijken. De eisen die in deze contracten gesteld worden, staan in schril contrast met de tijd die een fysiotherapeut heeft voor zijn klant en hetgeen een fysiotherapeut betaald krijgt per behandeling. Dit […]

.

Lees verder


Jaarcijfers 2012 en trendcijfers fysiotherapie 2008-2012

Dit rapport bevat de jaar- en trendcijfers van de Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ) voor de beroepsgroep fysiotherapie. Evenals voorgaande jaren worden in dit rapport kenmerken van de patiënt, de aanmelding, het gezondheidsprobleem, de behandeling en de evaluatie van de behandeling weergegeven van patiënten die behandeld zijn in de algemene, eerstelijns fysiotherapiepraktijk. Onderscheid wordt gemaakt […]

.

Lees verder


Bevel voor fysiotherapeut Lammertink uit Ermelo

De inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft op 10 oktober 2013 fysiotherapeut Lammertink, werkzaam in Ermelo het bevel gegeven om geen werkzaamheden als fysiotherapeut te verrichten. De inspectie heeft het bevel opgelegd omdat zij een melding heeft ontvangen omtrent alcoholgebruik vlak voor of tijdens de behandeling van patiënten. Dit heeft er toe geleid dat de […]

.

Lees verder


Update: Behandeling chiropractor geen aanleiding wervelfractuur bij baby

Op 29 september vertaalde we een artikel van een Australische website “The Age” waarin een chiropractor werd beschuldigd van het breken van het nekje van een vier maanden oude baby met een torticollis. Inmiddels blijkt deze beschuldiging onjuist. […]

.

Lees verder
Veel leesplezier!

Met collegiale groet,
Rob van den DobbelsteenU ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bent ingeschreven als {email}. Klik hier als u zich wilt uitschrijven
Of klik hier om uw inschrijving aan te passen.